Tag: aak

Onze afdeling De Aak in Osdorp is begin oktober 2012 verhuisd van de Akerwateringstraat 243 naar 241. Hemelsbreed is het een afstandje van niks, van de oude naar de nieuwe locatie van De Aak. Vanuit het nieuwe gebouw kun je het oude zien. De voorziening is immers in de Akerwateringstraat gebleven. Ook de capaciteit van

Lees meer

De Aak is een voorziening voor dak- en thuislozen die medische zorg en begeleiding nodig hebben. Florence Braams heeft Diana Walker, een voormalige cliënt die van april 2004 tot januari 2006 in De Aak woonde en inmiddels op zichzelf woont bereid gevonden om te vertellen hoe zij haar verblijf heeft ervaren en hoe het nu

Lees meer

Een portret van onze afdeling De Aak in Amsterdam Osdorp voor dak- en thuislozen met een verpleegbehoefte in Z!, de Amsterdamse daklozenkrant, van februari 2012. Kijk hier om dit artikel te lezen.

Lees meer

Over onze afdeling De Aak verscheen een aardig artikel in de Amsterdamse daklozenkrant Z!

Lees meer

In de rubriek ‘Blik van buiten’ spreken we met mensen die weliswaar buiten HVO-Querido staan, maar wel op de een of andere manier met ons werk en onze doelgroep hebben te maken. Na Henk Dijkstra van het Leger des Heils en Nelly Versteeg van het Drugspastoraat nu René te Have, buurtregisseur van de Dijkgraafpleinbuurt, waar

Lees meer

Op 24 november 2011 organiseerde foodservice groothandel Deli XL samen met HVO-Querido een feest voor bewoners van De Aak en het Judith van Swethuis. De gasten werden verwelkomd met een drankje. Veel cliënten waagden zich aan de karaoke. Aansluitend kon men genieten van een buffet, Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen langs en was er een

Lees meer

Vrijdag was het een spannende dag voor de teammanager en de medewerkers van De Aak omdat zij bezoek kregen van de externe auditor.

Lees meer

Afdeling De Aak van HVO-Querido stond met een fraaie fotoreportage in de Los Angeles Times.

Lees meer

De Aak is een tijdelijke voorziening voor dak- en thuislozen die medische zorg en begeleiding nodig hebben. De Aak, sinds 2005 gelegen aan de Akerwateringstraat in Osdorp, bestaat uit twee etages en biedt onderdak aan 60 cliënten. De cliënten lijden veelal aan degeneratieve chronische aandoeningen zoals aids, hepatitis en diabetes militis. Daarnaast zijn psychische klachten,

Lees meer

In het decembernummer 2006 van Linda, het glossy lifestyle magazine, waarin Linda de Mol centraal staat, deze maal ook een serie portretten van cliënten van HVO-Querido.

Lees meer