Ik red het even niet

Het Respijthuis Amerbos van HVO-Querido is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden en op adem willen komen.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Hulp zoeken
  4. >
  5. Ik red het even niet
Het Respijthuis Amerbos van HVO-Querido is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden en op adem willen komen.

Aan het verblijf in Respijthuis Amerbos zijn kosten verbonden die worden verrekend met de gemeente en de zorgverzekeraar.
Je kunt maximaal 14 dagen in het Respijthuis verblijven.

Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor het Respijthuis via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Contact: respijthuis@hvoquerido.nl en (020) 219 51 70.