Ik denk dat mijn zorg beter kan

Hulpverlenen is mensenwerk en dat kan altijd beter. Heb jij tips of suggesties hoe we onze zorg kunnen verbeteren? Houd dit niet voor jezelf, maar vertel het ons.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Cliënt
  4. >
  5. Ik denk dat mijn zorg...

Niet eens of niet tevreden?

HVO-Querido streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent of het ergens niet mee eens bent. Je kunt dan in eerste instantie terecht bij je begeleider of de teammanager van jouw afdeling. Als je het lastig vindt om een klacht met hen te bespreken, dan kun je iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld een partner, een familielid, iemand anders die je vertrouwt of een cliëntenvertrouwenspersoon.

Hulpverlenen is mensenwerk en dat kan altijd beter. Heb jij tips of suggesties hoe we onze zorg kunnen verbeteren? Houd dit niet voor jezelf, maar vertel het ons. Bijvoorbeeld aan je begeleider of aan iemand anders van het team. Zo zorgen wij er samen voor dat de begeleiding steeds beter wordt.

Klachtenregeling

De klachtenregeling helpt HVO-Querido om tekortkomingen in de zorg te signaleren en hier passende maatregelen ter verbetering op te nemen.
Download hieronder de klachtenregeling.

HVO Q CVP Lina en Frank

Klachtenfunctionaris

Is je onvrede niet opgelost door de medewerker of de leidinggevende, dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Je kunt ook rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris, zonder dat je al een gesprek met een medewerker of leidinggevende hebt gehad. De klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat jouw klacht op de juiste wijze wordt afgehandeld en informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig. Zij stellen zich daarbij onpartijdig en onafhankelijk op.

Contactgegevens klachtenfunctionarissen

Moekish Dwarkasing
(020) 561 90 90 / (06) 15 10 29 93

Asmaé Choukat
(020) 561 90 90 / (06) 21 96 87 51

klachtenfunctionaris@hvoquerido.nl

Cliëntenvertrouwenspersoon

Als je het moeilijk vindt om jouw onvrede direct te bespreken met de medewerker, leidinggevende of klachtenfunctionaris, dan kun je daarbij ondersteuning vragen van onze onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Zij handelen niet zelf de klacht af, maar kunnen je daarbij helpen en adviseren. Dat doen ze bijvoorbeeld door uw klacht bespreekbaar te maken of helder op papier te zetten.

Ook als je geen klacht hebt, maar behoefte aan een luisterend oor of informatie en advies, kun je een beroep doen op onze cliëntenvertrouwenspersoon. Hun bijstand is gratis. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en mag dus niet met anderen praten over wat u vertelt. Tenzij u dat goed vindt.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon

Lina Elise Berger
lina.berger@hvoquerido.nl
0800 555 66 61 (gratis)

Frank Schneider
frank.schneider@hvoquerido.nl
0800 555 66 62 (gratis)

Download hieronder de flyer van de cliëntenvertrouwenspersonen.