Ik ben een jongere

Je bent een jongere en je hebt geen huis. Dan kan je op verschillende plekken terecht. Op deze pagina staat waar je terecht kan in Amsterdam, Weesp, Haarlem, Diemen en Ouder-Amstel.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Hulp zoeken
  4. >
  5. Ik ben een jongere
Je kan je voor de meeste hulp van HVO-Querido niet zelf aanmelden. Wel kan je gemeente jou naar ons verwijzen. Als dat gebeurt, hangt het van je situatie af welke hulp je krijgt. Je krijgt bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, ondersteunende begeleiding, wonen of meedoen aan activiteiten.

Ik ben een jongere en heb geen huis

Ik kom uit Amsterdam of Weesp

Voor hulp in Amsterdam moet je binding hebben met Amsterdam. Dit betekent dat je de afgelopen jaren in Amsterdam hebt gewoond, of dat je er al hulpverlening krijgt, of dat je familie en vrienden in Amsterdam hebt.

Je bent jonger dan 18 jaar en je hebt geen huis. Dan kan je in Amsterdam voor hulp terecht bij de Ouder- en Kindteams.

Je bent een jongere van 18 jaar of ouder en je hebt geen huis. Of je bent een jonge moeder zonder huis. Meld je aan bij het Straathoekwerk van perMens.  Heb je al met een huisarts of hulpverlener over je situatie gesproken? Dan kan deze je aanmelden voor Maatschappelijke Opvang Jeugd (MOJ) of Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW) via een digitaal aanmeldformulier in Trajectus van de GGD Amsterdam. Verwijzers kunnen jonge moeders aanmelden bij het Centraal Meldpunt voor dakloze gezinnen.

Ik kom uit Haarlem

Je kan bellen of e-mailen met het Centrum Jeugd & Gezin van de GGD Kennemerland. Ga naar de website van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). Ben je dakloos en tussen 18 en 23 jaar dan kan je hier ook terecht. Meer informatie over het team dak- en thuisloze jongeren staat ook op de website van het CJG.

Ik kom uit Diemen

Je kan voor informatie, advies en hulp terecht bij het Sociaal Team Diemen. Het Sociaal Team Diemen zit in het gebouw van de Brede Hoed aan de D.J. Den Hartoglaan 8. Je kan daar terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 020 31 44 700.

Meer informatie vind je op de website van het Sociaal Team Diemen.

Ik kom uit Ouder-Amstel

Je kan voor informatie, advies en hulp terecht bij het Zorgadviespunt. Op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur in het Dorpshuis. Het adres is Dorpsplein 60 in Duivendrecht. Het telefoonnummer is 020 496 21 21. Je kan bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. Je kunt ook mailen naar zorgadviespunt@ouder-amstel.nl

Meer informatie vind je op de website van het Zorgadviespunt Ouder-Amstel.

Ik kom ergens anders vandaan

Kom je niet uit een van de gemeentes hierboven? Vraag dan in de gemeente waar je vandaan komt hoe zij je kunnen helpen.

Ik ben een jongere en zoek hulp

Ik heb psychische en sociale problemen

HVO-Querido biedt hulp aan jongeren met een combinatie van psychische en sociale problemen (psychosociale problemen). Psychosociale problemen zijn een combinatie van problemen die te maken hebben met wat je voelt en denkt (psychisch) en problemen die te maken hebben met andere mensen of organisaties (sociaal). Je voelt je bijvoorbeeld angstig of somber en hebt ook moeilijkheden met je ouders, broer of zus of vrienden. Daardoor gaat het ook slechter thuis, op school of op je werk.

Meer informatie

Ik heb psychiatrische problemen of ik ben verslaafd

Jongeren met psychiatrische problemen of een verslaving bieden wij begeleid wonen en beschermd wonen. Psychiatrische problemen zijn problemen die zoveel last in je leven geven, dat je er behandeling en soms ook medicijnen voor nodig hebt. Bijvoorbeeld bij depressies, een persoonlijkheidsstoornis of ADHD. Of je bent verslaafd, bijvoorbeeld aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen.

Begeleid wonen gebeurt in je eigen woning. De hulpverlener komt dan bij je thuis voor de begeleiding. Beschermd wonen gebeurt in een groepswoning van HVO-Querido of in een 24-uursopvang. Hier woon je met meerdere mensen en krijg je veel begeleiding.

Meer informatie

Ik doe sekswerk

Je doet sekswerk en je hebt informatie, advies of hulp nodig. Dan kan je terecht bij het Amsterdam Center for Sex Workers.

Meer informatie

Ik heb een justitiële maatregel

Je hebt je straf uitgezeten, of je hebt nog een justitiële maatregel. Hier kan je zien hoe HVO-Querido je kan helpen.

Meer informatie

Ik ben slachtoffer van uitbuiting

Je wordt uitgebuit en je hebt hulp of advies nodig.

Meer informatie

Ik zoek iets om te doen overdag

Je wilt overdag graag iets doen. HVO-Querido helpt je om iets te vinden wat bij jou past.

Meer informatie

Ik red het thuis even niet

Je redt het thuis even niet en je wilt tot rust komen. Amsterdammers vanaf 18 jaar die gevoelig zijn voor psychische en sociale problemen kunnen hiervoor terecht bij het Respijthuis Amerbos van HVO-Querido.

Meer informatie

Ik zoek een briefadres

Je hebt geen woning en je hebt een briefadres nodig.

Meer informatie