Ik ben een jongere

Ben je 18 jaar of ouder? En heb je geen dak boven je hoofd? Dan kan je op verschillende plekken terecht in Amsterdam, Diemen of Ouder-Amstel.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Hulp zoeken
  4. >
  5. Ik ben een jongere

Ben je een jongere van 18 jaar of ouder? En heb je geen dak boven je hoofd? Dan kan je op verschillende plekken terecht in Amsterdam. Dat geldt ook voor jonge moeders. Voorwaarde is dat je binding hebt met Amsterdam. In Haarlem begeleidt HVO-Querido geen jongeren.

Ik kom uit Amsterdam

Geen dak boven je hoofd als jongere of jonge moeder? Meld je aan bij Streetcornerwork Team Amsterdam Centrum, een onderdeel van PerMens.

Ben je al in contact met een huisarts of hulpverlener? Dan kan deze je aanmelden voor Maatschappelijke Opvang Jeugd (MOJ) of Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW) via een digitaal aanmeldformulier in Trajectus. Verwijzers kunnen jonge moeders aanmelden bij het Centraal Meldpunt voor dakloze gezinnen.

Straatapp

Kijk op Straatapp.nl voor meer informatie. Deze app geeft jongeren praktische informatie, zoals adressen waar je goedkoop kunt slapen, douchen en eten. Heb je behoefte aan een luisterend oor, dan vind je in de app informatie over de mogelijkheden. Ook is er specifieke info voor jongeren met een LHBTI-achtergrond.

Ik kom uit Diemen of Ouder-Amstel

Kom je uit Diemen of uit Ouder-Amstel? Ga dan naar de website van de gemeente Diemen. Of naar de website van de gemeente Ouder-Amstel.

Ik kom ergens anders vandaan

Als je niet uit een van de bovenstaande gemeentes komt, dan kun je helaas niet bij ons terecht. Informeer in de gemeente waar je vandaan komt hoe ze je kunnen helpen.

HVO-Querido

Je kunt je voor de meeste hulp die wij bieden niet rechtstreeks bij HVO-Querido aanmelden. Je kunt wel bij HVO-Querido terechtkomen. Wanneer je bij ons komt, hangt het van je situatie af welke hulp je krijgt. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, ondersteunende begeleiding, wonen, persoonlijke verzorging, dagbesteding of verpleging.

Ben je jonger dan 18?
Als je onder de 18 bent, kun je voor hulp terecht bij de Ouder- en Kindteams.