Opvang en begeleiding ongedocumenteerde mensen

HVO-Querido biedt woonbegeleiding aan ongedocumenteerde mensen. Dat doen we al sinds 2013 en op verzoek van Gemeente Amsterdam.

De gemeente wil deze groep om humanitaire redenen 24-uursopvang bieden, zodat zij in een stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst kunnen werken. Dat kan inhouden: legaal verblijf in Nederland, doorreizen naar een ander land, of terugkeer naar het land van herkomst. Hiervoor krijgen zij maximaal anderhalf jaar opvang. Als deze periode is afgelopen, kunnen andere mensen worden opgevangen.

Aanmelden

Mensen kunnen zich melden bij het Loket Ongedocumenteerden Amsterdam. Daar wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor het programma 24-uursopvang Ongedocumenteerden van de Gemeente Amsterdam. Na een uitgebreide intake worden mensen toegelaten tot één van de opvanglocaties, die verspreid zijn over de stad.

Kleinschalige voorzieningen

Momenteel werkt de gemeente samen met HVO-Querido aan de realisatie van kleinschaligere opvangvoorzieningen waar deze mensen zoveel als mogelijk in zelfbeheer zullen samenwonen.
HVO-Querido gaat in ieder geval op zeven locaties woonbegeleiding bieden:

  • Derkinderenstraat 44
  • Gerard Doustraat 156
  • Pieter Aertszstraat 5
  • Plantage Muidergracht 14
  • Van Leijenberghlaan 11-13
  • Marnixstraat 2
  • Overhoeksplein 2

Specifieke informatie per locatie vind je op de website van de gemeente Amsterdam.

Begeleiding HVO-Querido

HVO-Querido begeleidt ongedocumenteerde mensen op hun woonlocatie. Op de nieuwe kleinschaligere locaties leven ze met elkaar in woongroepen. De mensen die daar wonen krijgen meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Bewoners worden gecoacht om de locatie zelf te beheren. Dat houdt in dat ze leven volgens bepaalde huisregels over schoonmaken, geluidsoverlast en bezoek.
Op elke locatie is een woonbegeleider die de ongedocumenteerden op een prettige manier ondersteunt om met elkaar en de buurt samen te leven.
Momenteel biedt HVO-Querido op drie locaties 24-uursopvang aan ruim 300 ongedocumenteerden: Walborg, Schuitenhuisstraat en de Derkinderenstraat. De eerste twee locaties sluiten in 2020. Bij de opvang aan de Derkinderenstraat verblijven (voornamelijk) Dublinclaimenten.

Over ongedocumenteerden

Ongedocumenteerden zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daarin bevinden. Ze hebben (nog) geen verblijfsvergunning ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn recent aangekomen.
Meer informatie vind je op de website van de gemeente Amsterdam.

Nieuws

Kijk hier voor nieuwsberichten op onze website over ongedocumenteerde mensen.