Professionals

Ben je verwijzer, partner of stakeholder? Dan kun je om allerlei redenen bij HVO-Querido terecht.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Professional

Op deze pagina vind je meer informatie over onze rol in de buurtteams en onze contactpersonen. Ook tref je hier voorbeelden van samenwerkingspartners en hoe je in contact kunt komen om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Wil je gebruik maken van onze expertise? Kijk dan onder ‘Expertisecentrum’. En begeleid je een cliënt die een Wlz-indicatie heeft? Die kun je bij ons aanmelden voor een plek en begeleiding.

Wij werken samen

HVO-Querido werkt midden in de samenleving. Structureel samenwerken met partners speelt hierbij een belangrijke rol. Samen is niet voor niets een van onze kernwaarden. HVO-Querido werkt met veel partners samen omdat dit winst voor onze clienten oplevert, zowel zorginhoudelijk als logistiek. Daarnaast heeft HVO-Querido veel expertise en ruime ervaring op het gebied van psychiatrie, verslaving, (dreigende) dakloosheid en forensische zorg. Kennis die wij graag delen met bestaande en toekomstige partners. We komen dan ook graag in contact.

Iemand verwijzen?

Soms kan het lastig zijn om zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij.
Verslaving en-of een psychiatrische aandoening kan een client belemmeren om regie over zijn eigen leven te voeren. Hierdoor kan hij op straat komen te staan. Afhankelijk van de situatie, behoefte en wensen bieden we verschillende hulp. Zo biedt HVO-Querido onderdak, met persoonlijke begeleiding en-of ondersteuning aan personen vanaf 18 jaar.

Wil je gebruik maken van onze expertise?

Een collegiaal gesprek kan via onze toegangspoort. Hier kan je per stadsdeel expertise inwinnen en ons inschakelen als aanvullende begeleiding nodig is van gezinnen en (jong)volwassenen.

HVO-Querido heeft veel expertise en ruime ervaring op het gebied van psychiatrie, verslaving, (dreigende) dakloosheid en forensische zorg. Bij complexe en meervoudige problematiek treden we outreachend en vasthoudend op. Het voorkomen en beperken van overlast is een van onze specialiteiten. Ook zijn we expert in het systematisch begeleiden van gezinnen en jongeren op de grens van jeugd- naar volwassenenzorg.