Er elke dag het leukste uit halen
Lekker midden in de stad wonen
Wonen zoals jij wil
Wij geven gezinnen de ruimte
Luister naar Ron
Luister naar mijn poëzie
Luister naar je dromen
Luister naar de straat
En nu verder
Abdel kan weer lachen
Mensen blij maken in the groove
Radio de Verbinding
Ik denk, dus ik ben
Ervaring maakt het verschil
Er zelf iets van maken
Wij geven gezinnen de toekomst
Ondersteuning op maat
Wij bieden een veilige plek
Hart voor kwetsbare mensen sinds 1904

Loopt het in jouw leven (even) niet zo goed? Bijvoorbeeld door ziekte, schulden, verslaving of relatieproblemen? Of vind je het lastig je kind(eren) op te voeden? HVO-Querido biedt hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen in Amsterdam en omgeving. Op deze website vind je meer informatie over wat er allemaal mogelijk is.

ONS HULPAANBOD

UITGELICHT

Vanaf 10 augustus: informatiebijeenkomsten Howie the Harp

“Ik wil helpen dingen in de zorg verbeteren en daarom ben ik de opleiding gaan volgen”, aldus voormalig student Jouke. 

Wil je dat ook? En heb jij een eigen ervaring op psychosociaal gebied, in de psychiatrie en/of verslavingszorg? En wil je van jouw kwetsbaarheid jouw kracht maken? Kom een langs bij de informatiebijeenkomsten voor de opleiding tot ervaringsdeskundige, Howie the Harp.

Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand met interesse? Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via een mail naar howietheharp@hvoquerido.nl Deze zijn op:

Di 10 augustus 10-11.30 uur
Wo 18 augustus 10-11.30 uur
Vr 27 augustus 13-14.30 uur
Vr 10 september 10-11.30 uur
Di 21 september 10-11.30 uur
Vr 1 oktober 10-11.30 uur

De bijeenkomsten zijn digitaal via Zoom.

Opleiding Amsterdam start 26 november

De opleiding in Amsterdam start op vrijdag 26 november 2021.

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website Howie the Harp. 

Meld je aan voor Streetwise Cycle Race op 23 september

Op donderdag 23 september van 11:00 tot 18:30 uur vindt de Streetwise Cycle Race plaats, het eerste open Amsterdamse wielerkampioenschap voor (ex) dak- en thuislozen. Vanaf nu kun je je aanmelden.

De Streetwise Cycle Race is een initiatief van Peter, een bewoner van afdeling Discus van HVO-Querido. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen HVO-Querido, StreetSmart, de fietsenwerkplaats van de Regenboog Groep en de wielerbaan te Sloten.

Programma

Op deze sportieve en gezellige dag vindt een aantal races plaats. Ook kun je een fietsclinic volgen. We sluiten af met een barbecue van StreetSmart. Kijk voor het hele programma op de website

Aanmelden

Via een eenvoudig invulformulier kun je je als deelnemer aanmelden. Daar kun je ook aangeven met hoeveel mensen je komt en of je nog spullen nodig hebt.

Doneer oude fietsspullen

Heb je nog fietsspullen liggen, doneer die aan de fietsenwerkplaats van de Regenboog. Zij maken hier fietsen van die deelnemers op de dag kunnen lenen. Ook kleding is welkom. Vooral frames en helmen kunnen we momenteel heel goed gebruiken. Kijk op de website voor de afleveradressen en meer informatie.

“Samen kunnen we de wereld veranderen”

“In de praktijk hadden we elkaar al gevonden, werkten we al samen, vinden zowel Barbra Velthuizen als Jolanda Vader. “Daar wilden we meer werk van maken. Samen hebben we gezocht naar hoe we dit konden doen. Stap voor stap zijn we gaan kijken wat ons bindt. Geen kinderen in de opvang. Dat was het perspectief waar we elkaar op vonden. Dat was het startpunt van de professionele vriendschap.”

Blijf Groep en HVO-Querido werken dus al langer samen, maar gaan, onder de noemer professionele vriendschap hun samenwerking uitbouwen en versterken. Wat houdt deze vriendschap in en wat ga je er als medewerker van merken? Jolanda Vader, manager primair proces bij Blijf Groep en Barbra Velthuizen, directeur zorg bij HVO-Querido, over de samenwerking.

Wat verstaan jullie onder een professionele vriendschap?

Jolanda: “We noemen het professionele vriendschap, maar eigenlijk voelt het voor mij ook als een natuurlijke vriendschap. We bieden hulpverlening die op elkaar lijkt en ook de gezinnen en huishoudens, waar we mee te maken hebben, vertonen gemeenschappelijke kenmerken. We hebben elkaar recent gevonden op het gebied van kinderen in de opvang, maar de samenwerking bestaat al langer en is ook breder.”

Barbra: “Ik herken wat je zegt. We hebben beiden de ambitie om daadwerkelijk iets te betekenen. We willen er echt zijn voor het gezin en ze helpen bij hun problemen. We richten ons niet alleen op de uitvoering, maar ook op het beïnvloeden van beleid. Daarin kunnen we elkaar verstevigen. Ik vind dat heel krachtig.”

Jolanda: “We hechten beiden aan goede kwaliteit en professionaliteit, maar ook aan het opbouwen van kennis. Op beide elementen leggen we nu verbanden.” Een beetje grappend: “Samen kunnen we de wereld veranderen. Een beetje mooier maken.”

Barbra: “Jij zegt dit nu, maar we voelen dit eigenlijk allebei zo.”

Waarom is er gekozen voor een vriendschap? Het woord fusie zal toch ook wel eens gevallen zijn?

Barbra: “We kiezen voor een samenwerkingsvorm die je vriendschap noemt, en niet voor een eenwording of fusie, omdat we beiden onze eigenheid willen bewaren. Zowel Blijf Groep als HVO-Querido zijn sterke en zelfstandige merken. Door deze samenwerking kunnen we veel voor Amsterdam betekenen.”

Jolanda: “In de praktijk hadden we elkaar al gevonden, werkten we al samen. Daar wilden we meer werk van maken. Samen hebben we gezocht naar hoe we dit konden doen. Stap voor stap zijn we gaan kijken wat ons bindt. Geen kinderen in de opvang. Dat was het perspectief waar we elkaar op vonden. Dat was het startpunt van de professionele vriendschap.”

Barbra: “Je hoeft niet op te gaan in elkaar om samen te werken. Je kan ook bouwen aan een netwerkorganisatie. Dat is spannend en nieuw. Maar je behaalt meer, omdat je de kracht behoudt van beide organisaties en de identiteit en geschiedenis.”

Welke concrete activiteiten gaan Blijf Groep en HVO-Querido samen ondernemen?

Barbra: “We hebben vier programmalijnen geformuleerd waarop we onze samenwerking willen versterken: kind in de opvang, ketensamenwerking, slachtoffers mensenhandel en kennismaking. Daarnaast hebben we de ambitie om op het preventieve vlak een bijdrage te leveren. We zien dat armoede, schulden, woonproblematiek bijdragen aan stress in een gezin en dat dat kan leiden tot huiselijk geweld, dakloosheid, psychische problemen, verslaving. Het is belangrijk om die kennis te gebruiken om instroom te voorkomen.” Deze kennis willen we delen met buurtteams en Ouder – en Kindteams.

Jolanda: “Een groot onderwerp is de begeleiding van kinderen. Binnen de vrouwenopvang zijn het afgelopen jaar normen ontwikkeld voor hulpverlening aan kinderen in de opvang. We kijken hoe we deze normen kunnen delen met HVO-Querido, hoe we kunnen samenwerken en ervaringen uitwisselen.”

Barbra: “De balans moet in orde zijn. Op het gebied van de kinderen kan Blijf Groep ons helpen. Maar op andere terreinen kan HVO-Querido Blijf Groep verder helpen. Als het totaal maar in balans is. Dat is het streven. Elkaar iets gunnen, iets delen, dat is de basis van een vriendschap.”

Jolanda: “Versterken kan op verschillende terrein. Op het gebied van de dagelijkse praktijk, op het gebied van kennis en innovatie en op ondersteuning. Blijf Groep is veel kleiner dan HVO-Querido; in de ondersteuning werken veel ‘eenpitters’. Ook daar kijken we naar versterking.”

Wat gaan de medewerkers van Blijf Groep en HVO-Querido merken van de samenwerking?

Barbra: “In het HAB-project* ervaren we al heel lang die versterking van elkaar. Net als bij het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel. We kunnen de vriendschap op verschillende lagen kenbaar en voelbaar te maken. Het moet niet op managementniveau blijven hangen.”

Jolanda: “Een goed voorbeeld van samenwerking op het gebied van kennisdeling is de Leergang Slachtoffers mensenhandel op de UvA. HVO-Querido deed hier al mee en heeft Blijf Groep erbij gevraagd op het thema traumasensitief werken. Een hele mooie kans om ons verhaal te vertellen.”

Barbra: “Andere ideeën voor samenwerking: loopbaanontwikkeling, gezamenlijke trainingen.”

Jolanda: “Uiteindelijk is het de bedoeling dat medewerkers in verschillende lagen in de organisatie voelen dat zij hier een vriend hebben. Een voorbeeld. Onlangs had een van de medewerkers op mijn locatie een casus die muurvast zat. Het ging om een cliënt op een omklapwoning die eigenlijk bemoeizorg nodig had. Wij kwamen daar niet goed uit. Maar voor HVO-Querido is dit dagelijkse kost. Een telefoontje naar Barbra was genoeg om deze medewerker in contact te brengen met een collega van HVO. Dat was anders nooit zo snel gelukt!”

*HAB staat voor HVO-Querido, Altra en Blijf Groep. Deze drie organisaties werken al langere tijd met elkaar samen om gezinnen in de opvang te ondersteunen, die te maken hebben met huiselijk geweld.

Dit interview is een eerste interview in een reeks interviews over de professionele vriendschap tussen HVO-Querido en Blijf Groep. In elk interview zal de samenwerking vanuit een ander perspectief of onderwerp worden belicht.

Vier programmalijnen

In het kader van de professionele vriendschap tussen HVO-Querido en Blijf Groep zijn vier programmalijnen ontwikkeld
1. Kind in de opvang: veerkracht & normenkader implementeren in Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang, focus op kinderen, faciliteiten beschikbaar voor kinderen voor beide organisaties.
2. Ketensamenwerking: verankeren samenwerking HVO-Querido-Altra-Blijf Groep (HAB) in Amsterdam, HAB Haarlem opzetten, samenwerking en ondersteuning buurtteams in Amsterdam; lokaal vormgeven van ketensamenwerking. Op de lange termijn: innovatie, aanbod deskundigheid vroegsignalering en preventie.
3. Slachtoffers mensenhandel: samenwerking in opvang slachtoffers mensenhandel met multi-problematiek (OMM), gebruik maken van elkaar expertise, bijvoorbeeld op gebied van eergerelateerd geweld. Executive programma UvA, programma preventie slachtoffers mensenhandel.
4. Kennismaken: uitwisseling onderling, deskundigheidsbevordering over en weer, mogelijkheid van uitwisseling van banen (jobrotation), loopbaanontwikkeling.

VEELGESTELDE VRAGEN

Mijn kind kan zijn/haar leven niet zelfstandig vormgeven. Kunnen jullie helpen?

Wij bieden zorg, ondersteuning, begeleiding en onderdak aan jongeren vanaf 16 jaar met psychosociale of psychiatrische problemen. Jongeren onder de 16 kunnen in Amsterdam terecht bij Spirit.

In mijn buurt zit een voorziening van HVO-Querido. Wat gebeurt daar?

Kijk op de kaart om welke locatie het gaat en lees meer over de begeleiding die we daar bieden.

Ik werk als prostituee, maar wil stoppen. Kunnen jullie me helpen?

Ons Prostitutie en Gezondheidscentrum zet zich in voor alle prostituees. Ook voor wie wil stoppen.

Ik wil graag meedoen aan dagactiviteiten. Kan ik zo binnenlopen?

Je bent van harte welkom op een groot aantal locaties in de stad.

IN HET NIEUWS

IN HET NIEUWS

Vanaf 10 augustus: informatiebijeenkomsten Howie the Harp

“Ik wil helpen dingen in de zorg verbeteren en daarom ben ik de opleiding gaan volgen”, aldus voormalig student Jouke.  Wil je dat ook? En heb jij een eigen ervaring op psychosociaal gebied, in de psychiatrie en/of verslavingszorg? En wil je van jouw kwetsbaarheid jouw kracht maken? Kom een langs bij de informatiebijeenkomsten voor de

Meld je aan voor Streetwise Cycle Race op 23 september

Op donderdag 23 september van 11:00 tot 18:30 uur vindt de Streetwise Cycle Race plaats, het eerste open Amsterdamse wielerkampioenschap voor (ex) dak- en thuislozen. Vanaf nu kun je je aanmelden. De Streetwise Cycle Race is een initiatief van Peter, een bewoner van afdeling Discus van HVO-Querido. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen HVO-Querido, StreetSmart,

“Samen kunnen we de wereld veranderen”

“In de praktijk hadden we elkaar al gevonden, werkten we al samen, vinden zowel Barbra Velthuizen als Jolanda Vader. “Daar wilden we meer werk van maken. Samen hebben we gezocht naar hoe we dit konden doen. Stap voor stap zijn we gaan kijken wat ons bindt. Geen kinderen in de opvang. Dat was het perspectief

Shake ‘Em On Down

Wie denkt dat onze huisband Space Lightning alleen kaseko, soul en Bijlmerfunk speelt, doet deze muzikanten tekort. Als cadeau van HVO-Querido bij het afscheid van Artie van Tuijn als directeur van branchevereniging Valente hebben ze zich op de blues gestort.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

abonneer