Ik heb veel of lang hulp nodig

Red je het thuis niet en heb je veel hulp nodig? Ga dan naar je huisarts. Of misschien krijg je al een behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. Je behandelaar of je huisarts kan je aanmelden voor beschermd wonen.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Hulp zoeken
  4. >
  5. Ik heb veel of lang...

Beschermd wonen kan bij jou thuis of in een huis voor beschermd wonen van HVO-Querido. We kijken eerst of je voldoet aan de voorwaarden voor beschermd wonen. Als dat zo is, dan krijg je een eerste gesprek. In dit gesprek kijken we of beschermd wonen bij HVO-Querido bij jou past. Of dat een andere organisatie je beter kan helpen. Ook kijken we wie de zorg gaat betalen. Dat kan zijn via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie

Algemene informatie over Beschermd Wonen in Amsterdam vind je op de website van de gemeente.

Meer informatie over alle plekken waar je beschermd kan wonen van HVO-Querido vind je op de website van het zorgkantoor.

Meer informatie over de Wet langdurige zorg vind je op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.