Bestuur en Management

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Bestuur en Management

Het managementteam is verantwoordelijk voor ons beleid. Deze bestaat uit de Raad van Bestuur, de zorgdirecteuren, de directeuren van HRM, Zorgontwikkeling & onderzoek en Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid in de organisatie en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Kijk hier voor ons organigram.

Managementteam

Raad van Bestuur

Douwe van Riet
voorzitter Raad van Bestuur

Jessica Wesselius
lid Raad van Bestuur

Management zorg

Barbra Velthuizen
directeur zorg

Kamiel Zijderveld
directeur zorg

Ragna Louman

Ragna Louman
directeur zorg

Ragna Louman

Irma Baars
directeur zorg

HRM 

Suzanne Kroeks
directeur

Zorgontwikkeling

Louise Olij
directeur

Bedrijfsvoering 

Ezra de Jong
directeur

Bestuursbureau

Riemke Voskuil
bestuurssecretaris

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt de missie van HVO-Querido een warm hart toe. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Wij hebben oog voor de beperkingen en obstakels waarmee de cliënt zich geconfronteerd ziet, maar richten ons in onze ondersteuning vooral op zijn kracht en talenten. Met onze inzet en ondersteuning van kwetsbare mensen dragen wij bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.

HVO-Querido heeft zich tot doel gesteld een inclusieve en gelijkwaardige organisatie te zijn waar alle cliënten en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen, waar ervaringskennis de derde bron van kennis is – gelijkwaardig aan wetenschappelijke- en praktijkkennis – en waar geen enkele betrokkene nog (langer) wordt belemmerd door ervaringen met stigmatisering.

We staan als raad voor deze principes van inclusiviteit en gelijkwaardigheid en houden toezicht op de realisatie van deze doelstelling.

Wij zijn scherp op de vertaling van deze maatschappelijke doelstelling in bijpassend beleid en houden toezicht op de wijze waarop de organisatie hier uitvoering aan geeft. We hebben als ‘raad van verbinding’ een actieve houding om te doorgronden wat er leeft bij cliënten en naasten, in de samenleving en binnen de organisatie, nu en in de toekomst.

We zijn onderdeel van HVO-Querido maar hebben onze eigen verantwoordelijkheid als:

 • Kritisch en constructief toezichthouder
  We houden toezicht of het beleid van het bestuur in lijn is met de missie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan geeft. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de organisatie, zonder daarbij zelf aan het roer te gaan staan.
 • Adviseur en sparringpartner voor het bestuur
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en ieder lid van de raad van toezicht is beschikbaar om vanuit eigen expertise het bestuur te adviseren.
 • Betrokken werkgever voor het bestuur
  We dragen bij aan de juiste randvoorwaarden en benoemen een integer en deskundig bestuur. We voeren met het bestuur een open en professionele dialoog, gericht op leren en continue verbeteren.
 • Ambassadeur voor de cliënt en de maatschappelijk rol van HVO Querido
  We stellen onze kennis, expertise en netwerk beschikbaar om bij te dragen aan de maatschappelijke doelstelling.

Goed toezicht vraagt om een deskundige raad van toezicht en we investeren daarom in eigen ontwikkeling. We reflecteren op ons eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback. Diversiteit binnen de raad is van groot belang, waarbij ieder lid bijdraagt vanuit eigen expertise. Ieder lid blijft daarbij integraal verantwoordelijk en we zijn hierop aanspreekbaar voor interne en externe belanghebbenden. Gelijkwaardigheid is één van onze uitgangspunten: leden van de raad van toezicht kunnen zichzelf zijn.

Bij de samenstelling van de raad houden we rekening met de diversiteit.
Tot slot besteden wij aandacht aan beleid én de uitvoering in de praktijk.

Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam
Beroep/functie(s)
Relevante nevenfunctie(s)
Lid sinds
Datum van aftreden
mr. drs. H. (Herke) Elbers, voorzitter (1968)
directeur Veiligheid, gemeente Den Haag
lid Raad van Toezicht Stichting Orion
01-09-2021
01-09-2025*
drs. J.W. (Jan Willem) Grandia RC (1975)
CFO StartGreen Capital
26-10-2016
26-10-2024
drs. A. (Albert) Blom (1959)
psychiater-directeur Acute en Forensische Psychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord
26-10-2016
26-10-2024
mr. C. (Christien) Bronda MPA (1958)
gemeentesecretaris Groningen
lid Raad van Toezicht Lean in de Zorg (LIDZ)
01-07-2017
01-07-2025
drs. J. (Julien) Linger (1981)
partner consulting PwC
lid Initiatiefgroep 1 Overheid
21-11-2018
21-11-2026
dr. S. (Saniye) Çelik (1974)
lector Diversiteit & Inclusie, Hogeschool Leiden
01-09-2022
01-09-2026*
C.M.M. (Tanja) Ineke BSc (1961)
voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen
lid Raad van Toezicht Partners voor Jeugd, bestuurder Nationale Zorgklas
01-05-2023
01-05-2027*

* Verlenging met vier jaar is mogelijk.