Bestuur en Management

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Bestuur en Management

Het managementteam is verantwoordelijk voor ons beleid. Deze bestaat uit de Raad van Bestuur, de zorgdirecteuren, de directeuren van HRM, Zorgontwikkeling & onderzoek en Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid in de organisatie en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Kijk hier voor ons organigram.

Managementteam

Raad van Bestuur

Douwe van Riet
voorzitter Raad van Bestuur

Jessica Wesselius
lid Raad van Bestuur

Management zorg

Barbra Velthuizen
directeur zorg

Karin Boudewijns
directeur zorg

Ragna Louman

Ragna Louman
directeur zorg

HRM 

Suzanne Kroeks
directeur a.i.

Zorgontwikkeling

Louise Olij
directeur

Bedrijfsvoering 

Ezra de Jong
directeur

Bestuursbureau 

Riemke Voskuil
bestuurssecretaris

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt de missie van HVO-Querido een warm hart toe. Wij zijn scherp op de vertaling van deze maatschappelijke doelstelling in bijpassend beleid en houden toezicht op de wijze waarop de organisatie hier uitvoering aan geeft. We hebben als ‘raad van verbinding’ een actieve houding om te horen wat er leeft bij cliënten, in de samenleving en binnen de organisatie.

We zijn onderdeel van HVO-Querido maar hebben onze eigen verantwoordelijkheid als:

 • Kritisch en constructief toezichthouder;
  We houden toezicht of het beleid van het bestuur in lijn is met de missie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan geeft. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de organisatie, zonder daarbij zelf aan het roer te gaan staan.;
 • Adviseur en sparringpartner voor het bestuur;
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en ieder lid van de raad van toezicht is beschikbaar om, indien gewenst, vanuit eigen expertise het bestuur te adviseren.
 • Betrokken werkgever voor het bestuur;
  We dragen bij aan de juiste randvoorwaarden en benoemen een integer en deskundig bestuur. We voeren met het bestuur een open en professionele dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
 • Ambassadeur voor de cliënt en de maatschappelijk rol van HVO-Querido;
  We stellen onze kennis, expertise en netwerk beschikbaar om bij te dragen aan de maatschappelijke doelstelling.

Goed toezicht vraagt om een deskundige raad van toezicht en we investeren daarom in eigen ontwikkeling. We reflecteren op ons eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback. Diversiteit binnen de raad is van groot belang, waarbij ieder lid bijdraagt vanuit eigen expertise. Ieder lid blijft daarbij integraal verantwoordelijk en we zijn hierop aanspreekbaar voor interne en externe belanghebbenden.

Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam
Beroep/functie(s)
Relevante nevenfunctie(s)
Lid sinds
Datum van aftreden
mr. drs. H. (Herke) Elbers, voorzitter (1968)
algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming
lid Raad van Toezicht Stichting Orion
01-09-2021
01-09-2025*
drs. J.W. (Jan Willem) Grandia RC (1975)
CFO StartGreen Capital
lid Raad van Toezicht Kennemerhart
26-10-2016
26-10-2024
drs. A. (Albert) Blom (1959)
psychiater-directeur Acute en Forensische Psychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord
26-10-2016
26-10-2024
mr. C. (Christien) Bronda MPA (1958)
pemeentesecretaris Groningen
lid Raad van Toezicht Lean in de Zorg (LIDZ)
01-07-2017
01-07-2025
drs. J. (Julien) Linger (1981)
partner consulting PwC
lid Initiatiefgroep 1 Overheid
21-11-2018
21-11-2026
dr. S. (Saniye) Çelik (1974)
lector Diversiteit & Inclusie, Hogeschool Leiden
01-09-2022
01-09-2026*
C.M.M. (Tanja) Ineke BSc (1961)
voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen
lid Raad van Toezicht Partners voor Jeugd, bestuurder Nationale Zorgklas
01-05-2023
01-05-2027*

* Verlenging met vier jaar is mogelijk.