Bestuur en Management

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Bestuur en Management
Het managementteam is verantwoordelijk voor ons beleid. Deze bestaat uit de Raad van Bestuur, de zorgdirecteuren, de directeuren van HRM, Strategie en Innovatie en de Supportorganisatie en de bestuurssecretaris.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid in de organisatie en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Managemantteam

Raad van bestuur

Douwe van Riet
Voorzitter Raad van Bestuur

Jessica Wesselius
Lid Raad van Bestuur

Management zorg
Barbra Velthuizen
Directeur zorg
Karin Boudewijns
Directeur zorg
Paul Asberg
Directeur zorg
Ragna Louman
Directeur zorg
HRM
Annet Kunz
Directeur
Strategie & innovatie
Louise Olij
Directeur
Supportorganisatie

Ezra de Jong
Directeur

Bestuursbureau
Diana Visser
Bestuurssecretaris

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt de missie van HVO-Querido een warm hart toe. Wij zijn scherp op de vertaling van deze maatschappelijke doelstelling in bijpassend beleid en houden toezicht op de wijze waarop de organisatie hier uitvoering aan geeft. We hebben als ‘raad van verbinding’ een actieve houding om te horen wat er leeft bij cliënten, in de samenleving en binnen de organisatie.

We zijn onderdeel van HVO-Querido maar hebben onze eigen verantwoordelijkheid als:

 • Kritisch en constructief toezichthouder;
  We houden toezicht of het beleid van het bestuur in lijn is met de missie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan geeft. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de organisatie, zonder daarbij zelf aan het roer te gaan staan.;
 • Adviseur en sparringpartner voor het bestuur;
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en ieder lid van de raad van toezicht is beschikbaar om, indien gewenst, vanuit eigen expertise het bestuur te adviseren.
 • Betrokken werkgever voor het bestuur;
  We dragen bij aan de juiste randvoorwaarden en benoemen een integer en deskundig bestuur. We voeren met het bestuur een open en professionele dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
 • Ambassadeur voor de cliënt en de maatschappelijk rol van HVO-Querido;
  We stellen onze kennis, expertise en netwerk beschikbaar om bij te dragen aan de maatschappelijke doelstelling.

Goed toezicht vraagt om een deskundige raad van toezicht en we investeren daarom in eigen ontwikkeling. We reflecteren op ons eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback. Diversiteit binnen de raad is van groot belang, waarbij ieder lid bijdraagt vanuit eigen expertise. Ieder lid blijft daarbij integraal verantwoordelijk en we zijn hierop aanspreekbaar voor interne en externe belanghebbenden.

Samenstelling en rooster van aftreden RvT

Naam
mr. drs. H. (Herke) Elbers, voorzitter (1968)
Beroep/functie(s)
Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming
Relevante nevenfunctie(s)
Lid Raad van Toezicht Stichting Orion
Lid sinds
2021
Jaar van aftreden
2025*
Naam
drs. J.C.F. (Jan) Jacobs (1957)
Beroep/functie(s)
Ondernemer
Relevante nevenfunctie(s)
Lid Raad van Advies Lab V
Lid sinds
2014
Jaar van aftreden
2022
Naam
drs. A.W. (Bert) van Raalte (1950)
Beroep/functie(s)
Organisatieadviseur (gepensioneerd)
Relevante nevenfunctie(s)
Voorzitter Ypsilon Amsterdam, lid Raad van Toezicht Kennemerhart
Lid sinds
2015
Jaar van aftreden
2023
Naam
drs. J.W. (Jan Willem) Grandia RC (1975)
Beroep/functie(s)
CFO StartGreen Capital
Relevante nevenfunctie(s)
Lid sinds
2016
Jaar van aftreden
2024
Naam
drs. A. (Albert) Blom (1959)
Beroep/functie(s)
Psychiater-directeur Acute en Forensische Psychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord
Relevante nevenfunctie(s)
Lid Raad van Toezicht Lean in de Zorg (LIDZ)
Lid sinds
2016
Jaar van aftreden
2024
Naam
mr. C. (Christien) Bronda MPA (1958)
Beroep/functie(s)
Gemeentesecretaris Groningen
Relevante nevenfunctie(s)
Lid Initiatiefgroep 1 Overheid
Lid sinds
2017
Jaar van aftreden
2021*
Naam
J. (Julien) Linger, partner (1981)
Beroep/functie(s)
Director Consulting PwC
Relevante nevenfunctie(s)
Lid sinds
2018
Jaar van aftreden
2022*

* Verlenging met vier jaar is mogelijk.