Nevenfuncties Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur van HVO-Querido bekleden de volgende nevenfuncties.

Douwe van Riet

Onbezoldigde nevenfuncties

Bezoldigde nevenfuncties

Jessica Wesselius

Bezoldigde nevenfuncties