Diversiteit & Inclusie

HVO-Querido heeft de ambitie om een inclusieve en gelijkwaardige organisatie te zijn waar alle cliënten en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen, met als doel om betere kwaliteit van zorg te leveren aan onze cliënten en een veilige en inspirerende werkplek te bieden voor onze medewerkers.

We waarderen diversiteit en zetten een inclusieve bril op

Wij omarmen iedereen met alle verschillen en gaan met mensen om met respect, empathie, en nieuwsgierigheid. Wij leren om een inclusieve bril op te zetten en zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en de gelegenheid heeft om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze ambitie.

We willen aansluiten bij de diversiteit van onze samenleving

Wij streven naar een divers personeelsbestand om beter te kunnen aansluiten bij onze cliënten en de veranderende maatschappij. We zien dat diversiteit van perspectieven meerwaarde heeft om relevant en innovatief te blijven in ons werkveld.

We staan voor gelijkwaardigheid

Wij geloven in de positieve effecten van diversiteit en inclusie op gezondheid en herstel bij cliënten en medewerkers. We zetten ons actief in tegen alle vormen van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. We bevragen stereotypen, aannames en schadelijke machtsstructuren die gelijke rechten tegenwerken.