Rechten en plichten

Als cliënt bij HVO-Querido heb je de volgende rechten en plichten.*

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Cliënt
 4. >
 5. Rechten en plichten

*Op deze pagina lees je een korte samenvatting van de rechten en plichten van cliënten bij HVO-Querido. De complete en officiële versie vind je in de:

 • Overeenkomst Zorg en Dienstverlening
 • Algemene Leveringsvoorwaarden
 • huisregels van de locaties van HVO-Querido.

 Voor forensische cliënten gelden bovendien de specifieke voorwaarden die zijn vermeld in het vonnis van de rechter.

Rechten

 • Je hebt het recht om de zorg te krijgen zoals die is afgesproken met HVO-Querido.
 • Als HVO-Querido tijdens jouw verblijf voor maaltijden zorgt, dan houdt HVO-Querido daarbij zoveel mogelijk rekening met jouw dieetwensen en levensovertuiging.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je niet tevreden bent over de zorg.
 • Je hebt het recht om, als je daarom vraagt, begrijpelijke informatie te krijgen over de zorg die je nodig hebt.
 • Je hebt het recht om je elektronische dossier in te zien.
 • Je hebt recht op privacy.

Plichten en verantwoordelijkheden

 • Je bent verplicht om het van jouw kant mogelijk te maken dat HVO-Querido de afgesproken zorg kan geven. Dat betekent dat je zo goed mogelijk meewerkt. En dat betekent ook dat je geen gedrag vertoont zoals bijvoorbeeld agressie, intimidatie, geweld en criminaliteit.
 • Je mag geen overlast veroorzaken.
 • Je bent verantwoordelijk dat jouw bezoekers ook geen overlast veroorzaken.
 • Als je woont of verblijft op een locatie van HVO-Querido, dan moet je normaal gesproken huur, een pensionvergoeding of een eigen bijdrage betalen.
 • Je moet je houden aan de huisregels die daar gelden.
 • Je mag de woning of verblijfsplaats die je via HVO-Querido hebt, niet onderverhuren of zonder toestemming van HVO-Querido aan anderen in gebruik geven.
 • Je bent verantwoordelijk dat je de woning of verblijfsplaats ook echt gebruikt, zoals is afgesproken met de gemeente of met HVO-Querido.
 • Je bent zelf verantwoordelijk dat jouw spullen niet zoek raken of kapot gaan.
 • Je moet de woning of verblijfplaats schoon en netjes houden.
 • Je bent verplicht om de woning of verblijfplaats bij vertrek leeg, schoon en zonder schade achter te laten.

Betaling

De betaling voor de zorg en diensten door HVO-Querido verloopt normaal gesproken via de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Dat heet de financiering. Als er iets verandert in de financiering, ben je verplicht om dat direct aan HVO-Querido door te geven. Je kunt alleen bij HVO-Querido in zorg blijven zonder financiering als je zelf betaalt voor de zorg- en dienstverlening waar geen financiering voor is.