Begeleiding sekswerkers

P&G292 biedt informatie, advies en hulp aan sekswerkers in de regio Amsterdam. P&G staat voor prostitutie en gezondheid, 292 is het huisnummer.

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Wat doen wij?
 6. >
 7. Begeleiding sekswerkers
Het is een samenwerking van de GGD en HVO-Querido. De GGD biedt on­dersteuning op het gebied van gezondheid. HVO-Querido biedt psychosociale ondersteu­ning, zoals schuldhulpverlening en weerbaar­heidstrainingen.

Het doel van P&G292 is de zelfredzaamheid en emancipatie van sekswerkers te bevorderen. Ongeacht hun geslacht, hun werkplek of verblijfsstatus in Nederland. Het doel wordt nagestreefd door:

 • De fysieke gezondheidssituatie van sekswerkers te verbeteren;
 • Hun psychosociale gezondheid te versterken;
 • Hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie te verbeteren;
 • Vormen van geweld en seksuele uitbuiting te signaleren en (helpen) aan te pakken.
Meer informatie
Petra Willemsteijn, beleidsadviseur
Tel: (06) 14 03 03 11
petra.willemsteijn@hvoquerido.nl