Begeleiding sekswerkers

Het Amsterdam Center for Sex Workers (ACS) biedt informatie, advies en hulp aan sekswerkers in de regio Amsterdam. ACS is een samenwerkingsverband van HVO-Querido en GGD Amsterdam.

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Wat doen wij?
 6. >
 7. Begeleiding sekswerkers

De GGD biedt on­dersteuning op het gebied van gezondheid. HVO-Querido biedt psychosociale ondersteu­ning, zoals schuldhulpverlening en weerbaar­heidstrainingen.

Het doel van het Amsterdam Center for Sex Workers is de zelfredzaamheid en emancipatie van sekswerkers te bevorderen. Ongeacht hun geslacht, hun werkplek of verblijfsstatus in Nederland. Het doel wordt nagestreefd door:

 • De fysieke gezondheidssituatie van sekswerkers te verbeteren;
 • Hun psychosociale gezondheid te versterken;
 • Hun maatschappelijke en arbeidsrechtelijke positie te verbeteren;
 • Vormen van geweld en seksuele uitbuiting te signaleren en (helpen) aan te pakken.

Meer informatie

Linda van Borssum, beleidsadviseur
linda.van.borssum.waalkes@hvoquerido.nl