Ervaringsdeskundigheid

Bij HVO-Querido vinden we ervaringsdeskundigheid belangrijk. Wie bijvoorbeeld uit eigen ervaring weet over dakloosheid of zelf is hersteld van een verslaving, kan zich immers beter inleven in de ander.

In pijnlijke levenservaringen zit veel ervaringskennis. Bij HVO-Querido maken we gebruik van deze kennis. Zo kunnen we ons bij de ondersteuning van cliënten nog beter inleven in hun herstel. Daarnaast gebruiken we ervaringskennis bij het maken van beleid. Ervaringskennis is onmisbaar en vormt een waardevolle aanvulling op de kennis uit de wetenschap en de praktijk. Zo zien wij dat.

Natuurlijk moet ook ervaringskennis voldoen aan kwaliteitsnormen. Want ‘ervaring hebben’ is niet hetzelfde als ervaringsdeskundigheid.

HVO Q Frank

Wat is ervarings­deskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om eigen ervaring met herstel in te zetten ten bate van andere mensen die een herstelproces doormaken. Dit vereist vaardigheden die je ontwikkelt tijdens een scholingstraject. Deze scholing is bij HVO-Querido verplicht.

Waarom is dit belangrijk?

Een voorbeeld uit de praktijk van een medewerker met de competentie ervaringsdeskundigheid:
‘Een van mijn cliënten vertelde trots te zijn gestopt met blowen. Kort daarna vroeg ik hoe het met hem ging. Hij vertelde met schaamrood op de wangen dat het niet gelukt was om te stoppen. Hij kroop in elkaar en durfde me niet meer aan te kijken. Ik heb toen gezegd: “Ik kan me zo voorstellen hoe je je nu voelt. Ik heb zelf ook geblowd, en toen ik wilde stoppen lukte me dat niet. En telkens als ik me voornam, vandaag is dé dag, dan blowde ik de hele dag niet. Totdat het avond was. Ik weet niet hoe, maar zo rond een uur of acht leek het alsof ik werd overgenomen door iets anders dan mijn heldere verstand en had ik een joint geregeld. Dan voelde ik me even heel fijn en meteen daarna kwam het gevoel van falen, schaamte en teleurstelling in mezelf.” De jongere keek me aan: jij blowen? Hij was zichtbaar verrast. Sinds dit gesprek verliep onze samenwerking beter. Er was meer openheid en motivatie en hij kwam zijn afspraken steeds beter na.’

Hoe zetten we het in?

Medewerkers die hun persoonlijke ervaring willen inzetten doorlopen hiervoor een traject bij HVO-Querido. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat we leren van elkaar en zorgvuldig zijn op de kwaliteit van de inzet van deze kennis. En het allerbelangrijkste: openheid en jezelf kunnen zijn. Erover durven spreken met collega’s zonder schaamte. Bij HVO-Querido hoort iedereen erbij en ervaringskennis van bewoners en medewerkers is onmisbaar.

Ook een cliënt kan natuurlijk de wens hebben om zijn of haar persoonlijke ervaring met herstel professioneel in te gaan zetten. Lees hier wat er op dat gebied mogelijk is.

Contact

Meer weten of deelnemen? Neem contact op met het Herstelbureau:
Eerste Ringdijkstraat 5A, 1097 BC Amsterdam,
herstelbureau@hvoquerido.nl, (020) 21 951 68