Wonen en begeleiding gezinnen

HVO-Querido biedt gezinnen opvang, (ambulante) begeleiding) en noodopvang. Het gaat om dakloze gezinnen die verschillende problemen ervaren.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Wat doen wij?
  6. >
  7. Wonen en begeleiding gezinnen

Ze hebben bijvoorbeeld te maken met schulden, psychische klachten, zorg over de opvoeding, een beperkt sociaal netwerk of er is sprake van relationeel geweld of huisuitzetting.
Samen met het gezin richten we ons op het creëren van een stabiele situatie. Wij helpen deze gezinnen om zo snel mogelijk (weer) in een eigen woning te kunnen wonen.

Werkwijze

Onze teams zijn ervaren in het begeleiden van het hele gezin, op alle leefgebieden en vanuit een systemische aanpak. Dat betekent dat we ons bij gezinsbegeleiding richten op zowel de hulpvragen van de ouder(s) als op de ontwikkeling, belangen en opvoedingsomgeving van hun kind(eren). De houders hebben bijvoorbeeld hulpvragen op het gebied van financiën, dagbesteding, opvoeding en het uitbreiden van hun netwerk.

Bij alle gezinnen werken wij volgens de werkwijze Kind in Beeld die onderdeel is van de methode Veerkracht [link]. Ook werken we met het normenkader kinderen in de opvang. Bij onze begeleiding staat de veiligheid van de kinderen voorop.

Samenwerking

Om gezinnen zo goed mogelijk te begeleiden werken we nauw samen met diverse ketenpartners. HVO-Querido heeft een netwerk opgebouwd met partijen als Altra, JBRA, Levvel, Blijf Groep, OKT (Ouder en Kindteam), Voorzorg en Veilig Thuis. Daarnaast werken wij samen met het buurtteam.

Meer informatie

Linda van Borssum, beleidsadviseur
linda.van.borssum.waalkes@hvoquerido.nl