Wonen en begeleiding Wlz-cliënten

De Wet langdurige zorg is sinds 2021 toegankelijk voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Wat doen wij?
  6. >
  7. Wonen en begeleiding Wlz-cliënten
HVO-Querido biedt Wlz-woonzorg op zes locaties. Daarnaast wonen er Wlz-cliënten op diverse andere locaties. Het gaat om mensen met psychische kwetsbaarheid die 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Voorbeelden van ernstig nadeel zijn (de kans op) verwaarlozing van zichzelf en zich niet meer kunnen reden in de maatschappij.

Deze mensen krijgen blijvende, intensieve zorg. Deze is wel op verbetering of herstel gericht, maar de behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid, verdwijnt meestal niet meer. HVO-Querido heeft ongeveer 500 cliënten die deze zorg krijgen.

De mensen die Wlz-zorg krijgen wonen bij een locatie van HVO-Querido, in een groepswoning of individueel in de wijk. We bieden hen begeleiding, verpleging, verzorging en dagbesteding, al dan niet met verblijf.

Meer informatie

Hester Stokkel, programmamanager.
Telefoon: (06) 30 71 68 04
E-mail : hester.stokkel@hvoquerido.nl.