Hoe betrekken en ondersteunen we je?

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Naaste
  4. >
  5. Betrekken en ondersteunen

Hoe betrekken we je als naaste?

We betrekken je graag zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject, het liefst al bij het kennismakingsgesprek. Daarnaast bespreken en evalueren wij het begeleidingsplan en bereiden we het vervolgtraject voor. Uiteraard hebben we contact met elkaar als het niet goed gaat.

Regelmatig zijn er gesprekken tussen jou, je dierbare en de hulpverlener. We noemen dit triadische gesprekken. Triade betekent driehoek. We willen daarmee benadrukken dat ieders belang telt. Dat van de cliënt, van de naaste en van de hulpverlener. Wij bespreken de punten die jij en je dierbare inbrengen, de ondersteuning en de samenwerking.

Soms zit niet iedereen op één lijn. Dat kan een uitdaging zijn. Wij weten uit ervaring dat het belangrijk is om in gesprek te blijven, afspraken met elkaar te maken en niemand uit te sluiten.

Ondersteuning van jou als naaste

Het kan zijn dat je als naaste ondersteuning nodig hebt. Dan kijken we samen wat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor je emoties, aan tips hoe je dingen kan benoemen of aan bijeenkomsten of trainingen voor naasten.

Je kunt contact opnemen met de naastenadviseur, Henk- Willem Klaassen