Hoe werken wij?

Bij HVO-Querido geloven we in de kracht van mensen. Daarom gaan we uit van wat iemand kan, niet van wat iemand niet kan. Of dit nu een cliënt of medewerker is.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Hoe werken wij?
Deze overtuiging vormt de basis van ons handelen en is het uitgangspunt van onze methodiek. Om goede zorg te leveren, werken we vanuit een visie en een bijpassende methodiek, de HVO-Querido Krachtmethodiek. Dit fundament verhoogt de kwaliteit van onze zorg.
Vanuit het perspectief van positieve gezondheid krijgen alle levensgebieden aandacht bij HVO-Querido. De doelen en dromen van de cliënt zijn het uitgangspunt voor onze hulpverlening. Samen met de cliënt zoeken we naar zijn of haar talenten, krachten en mogelijkheden en naar een steunend netwerk. Met problemen of kwetsbaarheden gaan we met de cliënt aan de slag als deze de doelen in de weg staan.

Bij onze methodiek staan vijf krachtprincipes. Bovendien stimuleren we centraal die voor iedereen bij HVO-Querido gelden, of je nu cliënt bent of medewerker.

Contact

Contact staat centraal en is de basis van een goede werkrelatie. Hoe kun je op een professionele manier nabij zijn? Is gelijkwaardigheid de basis van het contact in je team? Vragen die we elkaar bij HVO-Querido regelmatig stellen.

Geloof

We geloven in onze cliënten en medewerkers. We stralen vertrouwen naar elkaar uit als het gaat om deskundig en professioneel werken. Bij twijfel op dit vlak gaan we het gesprek aan.

Kracht

We horen graag wat jouw krachten zijn om onze cliënten bewust te maken van hun kwaliteiten.

Regie

We laten onze cliënten de regie nemen over hun leven, maar we hebben oog voor de risico’s en belemmeringen die dit met zich mee kan brengen. Medewerkers bepalen bij HVO-Querido zoveel mogelijk de vorm en inhoud van hun werk.

Samen

Samenwerken leidt tot betere resultaten. Daarom betrekken we familie en naasten van onze cliënten bij de begeleiding, want samen is meer mogelijk.

Al onze medewerkers worden getraind in het werken met de krachtmethodiek en krijgen jaarlijks een op de functie toegepaste bijscholing. Daarnaast hechten we belang aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook hierbij gaan wij uit van de krachtprincipes en we stimuleren medewerkers om te werken aan hun ontwikkeling.