Maatschappelijke opvang / Beschermd wonen volwassenen

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Wat doen wij?
  6. >
  7. Maatschappelijke opvang / Beschermd wonen...
Binnen de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) biedt HVO-Querido ondersteuning aan alleenstaande volwassenen die naast ondersteuning ook een woon- of verblijfsplek nodig hebben. Hun problematiek en achtergrond varieert en is gerelateerd aan psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Bij deze doelgroep kan daarnaast ook sprake zijn van een verslaving, somatische kwetsbaarheid of een licht verstandelijke beperking. Om gebruik te kunnen maken van de MO/BW is een beschikking nodig die door de gemeente afgegeven wordt. Het aanbod van HVO-Querido bestaat uit kortdurende nacht- en noodopvang (zie opvang), 24-uursvoorzieningen, groepswoningen en zelfstandig wonen trajecten.