Wat doen wij?

Een overzicht op hoofdlijnen van het hulp- en zorgaanbod van HVO-Querido.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Wat doen wij?

HVO-Querido is er voor mensen in een kwetsbare situatie. Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychische problemen of verslaafd zijn kunnen op ons rekenen. Daarnaast richt onze begeleiding zich op sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen. Alle mensen die zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven, kunnen een beroep op ons doen.

We bieden opvang, begeleiding, herstelgerichte groepen en trainingen en dagbesteding. Onze aanpak is krachtgericht, persoonlijk en gericht op deelname aan de maatschappij. Met onze inzet en expertise dragen wij bij aan een inclusieve, leefbare en veilige samenleving. We vervullen onze missie samen, gelijkwaardig met lef!

Herstelgerichte groepen en trainingen

Bij het Herstelbureau van HVO-Querido kan iedereen deelnemen aan onze herstelgroepen en trainingen. Het Herstelbureau is een plek waar mensen met allerlei achtergronden aan hun eigen herstel kunnen werken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast is het mogelijk om stap voor stap kennis te maken met ervaringsdeskundigheid en die misschien zelf ook te gaan ontwikkelen.

Het Herstelbureau geeft ook voorlichting over herstel en ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van het Herstelbureau kijken samen met mensen waar hun behoeftes liggen en hoe iemand stappen kan gaan zetten in dat eigen herstelproces. Zij begeleiden met veel liefde en kracht herstelgroepen en trainingen.’

Alle medewerkers van het Herstelbureau weten uit eigen ervaring hoe het is om een herstelproces door te maken en hebben ruime ervaring in het ondersteunen van herstel bij anderen