Herstelbureau

Het Herstelbureau van HVO-Querido ondersteunt sinds 2012 mensen in hun eigen unieke herstelproces.*

Iedereen is welkom bij het Herstelbureau. Wij zorgen voor een huiselijke sfeer waarin je helemaal jezelf mag zijn. We geloven dat herstel voor iedereen mogelijk is. De medewerkers van het Herstelbureau kunnen hierover uit eigen ervaring vertellen. Zo leren we van elkaar.

Herstellen doe je zelf, samen komen we verder.

Voor wie is het Herstelbureau?

Het Herstelbureau is een plek waar mensen met allerlei achtergronden aan hun eigen herstel kunnen werken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit kan op onze locatie en op allerlei plekken in de stad. Binnen en buiten HVO-Querido zijn er mogelijkheden om aan te sluiten bij het Herstelbureau.

Het Herstelbureau heeft een ruime locatie naast het Centraal Bureau van HVO-Querido. Er zijn twee mooie trainingsruimtes, een gezellige keuken en een praktische werkruimte.

Wat biedt het Herstelbureau?

Mensen kunnen deelnemen aan onze herstelgroepen en trainingen. Daarnaast is het mogelijk om stap voor stap kennis te maken met ervaringsdeskundigheid en die misschien zelf ook te gaan ontwikkelen. Het Herstelbureau geeft ook voorlichting over herstel en ervaringsdeskundigheid.

Wat doet het Herstelbureau?

De medewerkers van het Herstelbureau kijken samen met mensen waar hun behoeftes liggen en hoe iemand stappen kan gaan zetten in dat eigen herstelproces. Zij begeleiden met veel liefde en kracht herstelgroepen en trainingen.

Alle medewerkers van het Herstelbureau weten uit eigen ervaring hoe het is om een herstelproces door te maken en hebben ruime ervaring in het ondersteunen van herstel bij anderen.

Activiteiten

Herstelgroepen
Het Herstelbureau organiseert doorlopende herstelgroepen op diverse locaties van HVO-Querido. Deze worden per locatie begeleid door dezelfde collega, zodat er altijd een vertrouwd gezicht aanwezig is. Deelnemers kunnen hierbij ook zelf een thema inbrengen of inleiden. Alleen luisteren mag ook. Het is maar net waar op dat moment behoefte aan is.

De Vrijplaats

Wekelijks is er een open inloop: De Vrijplaats. Je kunt hier terecht voor meer informatie over de mogelijkheden bij het Herstelbureau en over het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid. Maar ook om verhalen te delen, een kop koffie te drinken en anderen te ontmoeten.

Herstelgerichte trainingen

Wil je in groepsverband verder werken aan je eigen herstelproces? Dan kun je bij het Herstelbureau deelnemen aan diverse herstelgerichte trainingen. Deze trainingen starten meerdere keren per jaar, ze hebben een vast aantal bijeenkomsten waarvan de inhoud vastligt en ze worden afgesloten met een certificaat.

Ervaringsdeskundigheid

HVO-Querido erkent ervaringsdeskundigheid als kennisbron voor het bieden van goede zorg aan mensen. Wie meer wil weten over de visie en de invulling van de competentie ervaringsdeskundigheid bij HVO-Querido, kan verder lezen onder ervaringsdeskundigheid

Herstelgroepen

Herstelgroep
Wanneer?
Waar?
Voor wie?
Domselaerstraat met Pjotr en Nathalie
Maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Domselaerstraat 126
Voor bewoners Domselaerstraat
Mauritskade met Saïra en Gaby
Maandag van 13:00 tot 14:00 uur
Mauritskade 22
Voor bewoners van Amsterdam Oost
Judith van Swethuis met Saïra en Isolde
Dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur
Peelstraat 85
Voor bewoners Judith van Swethuis
Herstelcafé met Stéphanie en Sandry
Woensdag van 10:30 tot 11:30
Delflandlaan 220
Voor iedereen
De Pekgroep met Alex en Nathalie
Woensdag van 16:00 tot 17:30 uur
Heimansweg 33
Voor bewoners van Amsterdam Noord

Inloop

Inloop
Wanneer?
Waar?
Voor wie?
Respijthuis met Kim
Maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Amerbos 187-189
Voor iedereen (aanmelden Respijthuis)
De Vrijplaats met Sandry en Fleur
Donderdag van 10:00 tot 12:00 uur
Herstelbureau Eerste Ringdijkstraat 5A
Voor iedereen
Creatieve inloop met Pjotr en Sandry
Vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur
Herstelbureau Eerste Ringdijkstraat 5A
Voor iedereen

Trainingen

* Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die ingewikkeldheden in het leven met zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de (catastrofale) gevolgen van levensgebeurtenissen en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven. (Vrij naar William Anthony, 1993)

Contact

Meer weten of deelnemen? Neem contact op met het Herstelbureau.

Eerste Ringdijkstraat 5A
1097 BC Amsterdam

herstelbureau@hvoquerido.nl
(020) 219 51 68