Positieve gezondheid

Wij zien gezondheid niet als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om de eigen regie te voeren en aan te passen bij sociale, fysieke en emotionele uitdagingen.

Het bieden van zorg- en hulpverlening is de primaire functie van HVO-Querido. We doen dat volgens onze vernieuwde zorgvisie waarin we de principes van positieve gezondheid omarmen. Positieve gezondheid, een concept van Machteld Huber, gaat uit van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat er niet meer kan. Gezondheid is  meer dan de aan- of afwezigheid van ziekte, maar gaat over het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld waarbij zes pijlers elkaar constant beïnvloeden. De zes pijlers van positieve gezondheid zijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. HVO-Querido wil op al deze pijlers kwalitatief goede zorg bieden via de krachtmethodiek.