Forensische zorg

HVO-Querido biedt opvang, begeleiding en dagbesteding aan cliënten met een forensische zorgtitel en cliënten met vergelijkbare titels of problematiek.

HVO-Querido biedt opvang, begeleiding en dagbesteding aan cliënten met een forensische zorgtitel en cliënten met vergelijkbare titels of problematiek. Dat noemen we forensische zorg. Ons doel daarbij is herstel van de cliënt én het voorkomen van recidive, zodat de cliënt veilig kan functioneren en participeren in de maatschappij.

Werkwijze

Onze werkwijze sluit aan op wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve manieren van begeleiding. Op een aantal locaties werken we bijvoorbeeld volgens de vernieuwende inzichten van Peer van der Helm op het gebied van het leefklimaat. Want in een open, positief klimaat zijn cliënten minder agressief en meer gemotiveerd. Ook voelen ze zich verantwoordelijk voor wat hen overkomt, zijn ze emotioneel stabieler en zien ze meer perspectief.

Jolanda bij Transformatorweg

Doelgroep

Bij onze cliënten is meestal sprake van een combinatie van psychiatrie, verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. Zij hebben een gestructureerde en veilige 24-uurssetting nodig om te herstellen en zich te ontwikkelen. Dat geldt niet voor iedereen, we begeleiden ook cliënten die zelfstandig wonen en (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben.

HBO Querido afbeelding man

Locaties

De volgende locaties van HVO-Querido begeleiden doorlopend cliënten met een forensische indicatie: Aalbersestraat, Spaarnevleugels, Martien Schaaperhuis, Beschermd wonen Diemen, Team Zuid, Team Zuidoost en De Vaart.
Daarnaast zijn er locaties waar we incidenteel forensische zorg bieden.

Samenwerking

We investeren veel tijd en energie in goede samenwerkingsverbanden met reclasseringsorganisaties, penitentiaire inrichtingen, zorgpartners en gemeenten.

Meer weten?

Voor meer informatie over forensische zorg bij HVO-Querido neem je contact op met teammanager Suzanne van Dijk