Forensische zorg

HVO-Querido biedt opvang, begeleiding en dagbesteding aan cliënten met een forensische zorgtitel en cliënten met vergelijkbare titels of problematiek. Dat noemen we forensische zorg. Het doel daarbij is herstel van de cliënt én het voorkomen van recidive. We willen dat de cliënt veilig kan functioneren en participeren in de maatschappij.

HVO Q Spaarne

Werkwijze

Onze werkwijze sluit aan op wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve manieren van begeleiding. Op een aantal locaties werken we bijvoorbeeld volgens de vernieuwende inzichten van Peer van der Helm op het gebied van het leefklimaat. Want in een open, positief klimaat zijn cliënten meer gemotiveerd. Ook voelen ze zich verantwoordelijk voor wat hen overkomt, zijn ze emotioneel stabieler en zien ze meer perspectief.

Doelgroep

Bij onze cliënten is meestal sprake van een combinatie van psychiatrie, verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. Zij hebben een gestructureerde en veilige 24-uurssetting nodig om te herstellen en zich te ontwikkelen. Dat geldt niet voor iedereen, we begeleiden ook cliënten die zelfstandig wonen en (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben.

Samenwerking

We investeren veel tijd en energie in goede samenwerkingsverbanden met reclasseringsorganisaties, penitentiaire inrichtingen, zorgpartners en gemeenten.

Meer informatie

Britt Huijpen, projectmanager Forensische Zorg, telefoon (06) 15 16 07 66, e-mail britt.huijpen@hvoquerido.nl.