Ik heb een justitiële maatregel

Heb jij je straf uitgezeten? Of heb je nog een justitiële maatregel? Kijk hier wat er mogelijk is.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Hulp zoeken
  4. >
  5. Ik heb een justitiële maatregel

HVO-Querido biedt Beschermd Wonen, begeleiding en dagbesteding aan mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met een forensische titel, uit de Top600, met een PIJ-maatregel of iemand met gevaarlijk of ontregeld gedrag.

Een verwijzer kan de aanmelding doen. Afhankelijk van je situatie kan dat iemand zijn van de gemeente, de reclassering, de kliniek of de penitentiaire instelling waar je verblijft. Het doel van de begeleiding aan jou is herstel en het voorkomen van recidive.