Ik heb een justitiële maatregel

Je hebt je straf uitgezeten, of je hebt nog een justitiële maatregel. Op deze pagina kan je zien hoe HVO-Querido je kan helpen.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Hulp zoeken
  4. >
  5. Ik heb een justitiële maatregel

Als je met justitie te maken hebt, kan HVO-Querido je helpen. Je hebt bijvoorbeeld problemen waardoor je iets hebt gedaan wat strafbaar is. De rechter heeft je daarvoor een straf gegeven. Wij bieden je dan bijvoorbeeld beschermd wonen, begeleiding of meedoen aan activiteiten.

Aanmelden

Een verwijzer kan je aanmelden. Dat kan iemand zijn van de gemeente, de reclassering, of de kliniek of gevangenis waar je zit. Het doel van onze begeleiding is jouw herstel en voorkomen dat je opnieuw de fout in gaat.