Neem contact met ons op

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Contact

Algemeen

Centraal Bureau

Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam
Telefoon: (020) 561 90 90
info@hvoquerido.nl

Voel je je verward of onrustig?

Ben je cliënt bij HVO-Querido en voel je je verward of onrustig? Neem dan contact op met je begeleider of met het nummer dat je van jouw woonlocatie hebt gekregen. Is dat niet bereikbaar, dan kun je bellen met Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via 020 – 523 54 33 of kijk op de website.

Bij overlast of bezorgdheid

Heb je te maken met overlast van of ben je bezorgd over een bewoner van HVO-Querido, neem dan contact op met de locatie waar deze bewoner woont. Of mail naar centraalpuntoverlast@hvoquerido.nl. Lukt dat niet, bel dan reguliere hulpdiensten.

Ook kun je bij overlast en bezorgdheid een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast van de gemeente.

Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel

Bij het vermoeden van mensenhandel kun je terecht bij het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel (ACM) voor advies, hulp, opvang en informatie.

Telefoon: (020) 626 38 00
Mobiel: (06) 10 59 94 58  (alleen in noodgevallen)
acm@hvoquerido.nl