Contact

Algemeen

Centraal Bureau

Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
telefoon (020) 561 90 90
info@hvoquerido.nl

Bij overlast of bezorgdheid

Heb je te maken met overlast van of bent u bezorgd over een bewoner van HVO-Querido, neem dan contact op met de locatie waar deze woont. Lukt dat niet buiten kantooruren of weet u niet of het om een bewoner van ons gaat, bel dan reguliere hulpdiensten, zoals de politie, in uw buurt.

Ook kunt u bij overlast en bezorgdheid een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast van de gemeente.

Voelt u zich verward of onrustig?

Bent u cliënt bij HVO-Querido en voelt u zich verward of onrustig, neem dan contact op met uw begeleider of het nummer dat u van uw woonlocatie heeft gehad. Is dat niet bereikbaar, dan kunt u bellen met Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via 020 – 523 54 33 of kijk op de website

Scholieren/studenten

Scholieren en studenten met belangstelling voor het werk van HVO-Querido kunnen terecht op onze speciale infopagina. Onze medewerkers kunnen geen tijd vrijmaken voor interviews voor scripties. Ook aan verzoeken om interviews met cliënten kunnen wij geen gehoor geven.

Pers

 

Kijk hier voor alle locaties van HVO-Querido.

 

meer adressen