Meepraten

Ben je cliënt bij HVO-Querido, dan kun je meepraten over de zorg via ‘medezeggenschap’. Dit helpt om zorg te verbeteren, medewerkers scherp te houden en bewoners in gesprek te laten zijn met de zorgverlener. Lees hier welke mogelijkheden er zijn.

Medezeggenschap is een recht waar cliënten gebruik van kunnen maken op grond van de wet. De wet schrijft voor dat mensen die verblijven in een zorginstelling, mensen die zorg ontvangen bij het wonen, invloed hebben op de gang van zaken. Invloed die geregeld is van hoog tot laag in de organisatie.

Bij HVO-Querido hebben we drie niveaus van medezeggenschap: bewonerscommissies, zorgraden en de centrale cliëntenraad.

HVO Q Frank

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie is georganiseerd op lokaal niveau. Elke locatie heeft een bewonerscommissie of een bezoekerscommissie die overlegt met de teammanager over de gang van zaken. Onderwerpen op de agenda zijn bijvoorbeeld de huisregels, het eten, de aandacht die men ontvangt van begeleiding enzovoorts. Elk commissielid doet zijn best de mening van alle bewoners te vertegenwoordigen tijdens het maandelijks overleg. De teammanager luistert naar de mening van de bewoners en probeert rekening te houden met de rechten en wensen van de bewoners.

Zorgraad

De zorgraad is een stapje hoger georganiseerd. Ze zijn gesprekspartner van de zorgdirecteuren bij HVO-Querido. De zorgraad stelt vragen over het beleid, heeft inzage in hoe er met geld wordt omgegaan, en nog veel meer. De raadsleden krijgen veel informatie, bijvoorbeeld over de organisatie van de opvang en de rol van de gemeente. Mensen met interesse in medezeggenschap ervaren al snel dat het een wereld op zich is. Ook ervaart men dat veranderingen en verbeteringen enig geduld vergen.

Centrale Cliëntenraad

Op het hoogste niveau vindt het gesprek plaats tussen de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Bestuurder Douwe van Riet is de gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad. Ook hier krijgen de raadsleden veel informatie. Veel voorstellen worden ter advies aan de Centrale Cliëntenraad voorgelegd. De leden van de Centrale Cliëntenraad besteden daarom veel tijd aan voorbereiding, overleg, samenwerking en scholing om het werk gedaan te krijgen.

Kort samengevat

Cliënten hebben recht op medezeggenschap op alle niveaus. Alle medewerkers van HVO-Querido staan open voor de mening en ideeën van bewoners. Dit geldt voor alle lagen in de organisatie en zowel voor zorgmedewerkers als ondersteunend personeel. We moeten het met elkaar doen. We hebben een boodschap aan elkaar en de wet geeft ons handvatten om het gesprek eerlijk en met respect te voeren. De ervaring leert dat de bestuurder graag met de cliëntenraad overlegt. Elke maand vindt er overleg plaats over hoe het beleid in de praktijk uitpakt voor cliënten.

Ga er maar aan staan

Medezeggenschap helpt om zorg te verbeteren, medewerkers scherp te houden en bewoners in gesprek te laten zijn met de zorgverlener. Hoe doe je het als organisatie? Hoe geef je commentaar op de werkwijze? Hoe geef je elkaar de ruimte om de beste manier te vinden? Spreekt deze wereld tot je verbeelding? Krijg je zin om je ermee te bemoeien? Dan ben je van harte welkom bij de medezeggenschap!

Contact

Telefoon: (06) 11 19 58 37
E-mail: clientenraad@hvoquerido.nl