Naastenraad HVO-Querido

De naastenraad behartigt de collectieve belangen van naasten bij HVO-Querido. Deze raad draagt bij aan de kwaliteit van zorg door het triadisch werken (samenwerking naaste, cliënt en hulpverlener) te stimuleren en de ontwikkeling en implementatie van het naastenbeleid te bevorderen.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Naaste
  4. >
  5. Naastenraad

De naastenraad is een medezeggenschapsorgaan dat uit naasten van cliënten van HVO-Querido bestaat. De raad van minimaal 3 en maximaal 11 leden kijkt mee met het beleid en ziet er op toe dat naasten daadwerkelijk worden betrokken bij de zorg van hun dierbare.

De raad komt regelmatig bijeen en overlegt op vaste momenten met de zorgdirectie en minimaal een keer per jaar met de Raad van Bestuur van HVO-Querido. Door het directe contact kan zij direct haar mening geven en voorstellen inbrengen. Wil je als naaste meedenken en adviseren? Word dan lid van de naastenraad.

“Ik ben in de naastenraad gekomen om de betrokkenheid van naasten te promoten, omdat ik het ook anders heb ervaren. Eerder heeft mijn dochter ergens anders beschermd gewoond. Daar werden naasten niet vanzelfsprekend betrokken. Het was zelfs niet de bedoeling dat naasten elkaar leerden kennen. Het voelde alsof mijn dochter daar werd gedumpt.”

Leden naastenraad

Anneke Ruitenberg
Anneke Ruitenberg

Voorzitter

Jan-Erik Dubbelman
Jan-Erik Dubbelman

Lid

Paula de Matos
Paula de Matos

Lid

Corine de Jong
Corine de Jong

Lid

Sandra Bak
Sandra Bak

Lid

Renée Maijer
Renée Maijer

Ondersteuner

Contact

Heb je vragen over de naastenraad of wil je lid worden? Neem dan contact op met ondersteuner Renée Maijer.