Opvang en begeleiding slachtoffers mensenhandel

Het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel (ACM) en zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel Noord-Holland bieden veilig onderdak en begeleiding aan mensen die uit een uitbuitingssituatie komen.
  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Wat doen wij?
  6. >
  7. Opvang en begeleiding slachtoffers mensenhandel
Als je uit een situatie van uitbuiting komt, kan het zijn dat je veilig onderdak nodig hebt. De zorgcoördinatoren slachtoffers mensenhandel voor Amsterdam Noord-Holland bieden dat.

HVO-Querido vervult een coördinerende rol in heel Noord-Holland. Zorgcoördinatie organiseert hulp en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Noord-Holland. We leiden slachtoffers naar de juiste organisaties en behartigen hun belangen. Daarnaast geven we voorlichting en advies aan professionals zoals politie, leerkrachten, (andere) zorgorganisaties. Tevens bespreken we casussen met onze partners.

Daarnaast hebben we een opvangplek voor mannen en vrouwen. Zij kunnen er tijdelijk verblijven. We kijken samen met hen naar doorstroommogelijkheden. De veiligheid van onze bewoners staat altijd voorop, dus de opvangadressen zijn geheim.

Als iemand besluit los te komen van een mensenhandelaar, dan is hij of zij geen slachtoffer meer, dan beslist diegene weer over zijn of haar eigen leven. Daarom ondersteunen we deze persoon bij het zélf aanpakken van problemen én het benutten van kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, werken en wonen. We bieden ook juridische hulp.

Met Levvel vormen wij Het Colleqtief, het expertisecentrum op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel 18-/18+.

Zie ook ‘Expertisecentrum / Welke kennisgebieden heeft het Expertisecentrum / ACM’.

Meer informatie

Petra Willemsteijn, beleidsadviseur
Telefoon: (06) 14 03 03 11
E-mail: petra.willemsteijn@hvoquerido.nl