Opvang en begeleiding slachtoffers mensenhandel

Het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel (ACM) en zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel Noord-Holland bieden veilig onderdak en begeleiding aan mensen die uit een uitbuitingssituatie komen.

 1. HVO-Querido
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Wat doen wij?
 6. >
 7. Opvang en begeleiding slachtoffers mensenhandel

Als je uit een situatie van uitbuiting komt, kan het zijn dat je veilig onderdak nodig hebt. De zorgcoördinatoren slachtoffers mensenhandel voor Amsterdam Noord-Holland bieden dat.

HVO-Querido vervult een coördinerende rol in heel Noord-Holland. Zorgcoördinatie organiseert hulp en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Noord-Holland. We leiden slachtoffers naar de juiste organisaties en behartigen hun belangen. Daarnaast geven we voorlichting en advies aan professionals zoals politie, leerkrachten, (andere) zorgorganisaties. Tevens bespreken we casussen met onze partners.

Daarnaast hebben we een opvangplek voor mannen en vrouwen. Zij kunnen er tijdelijk verblijven. We kijken samen met hen naar doorstroommogelijkheden. De veiligheid van onze bewoners staat altijd voorop, dus de opvangadressen zijn geheim.

Als iemand besluit los te komen van een mensenhandelaar, dan is hij of zij geen slachtoffer meer, dan beslist diegene weer over zijn of haar eigen leven. Daarom ondersteunen we deze persoon bij het zélf aanpakken van problemen én het benutten van kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, werken en wonen. We bieden ook juridische hulp.

Zie ook Expertisecentrum > kennisgebieden.

HVO Q Spaarnevleugels

Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie van HVO-Querido organiseert hulp en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Noord-Holland en in de Gooi en Vechtstreek. We leiden slachtoffers naar de juiste organisaties en behartigen hun belangen. Een zorgcoördinator fungeert als schakel tussen het slachtoffer, de zorg en de veiligheidsketen.
Wij zijn er voor een ieder die een vermoeden heeft van een uitbuitingssituatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Voorlichting en training geven;
 • Advies geven op casusniveau;
 •  Praktische hulp voor de cliënt, zoals:
  • Een veilige opvanglocatie;
  • Informatie bieden over een mogelijk strafproces;
  • In contact brengen met een (specialistische) afdeling van politie;
  • Juridische bijstand regelen;
  • Zorg en hulp voor niet-Nederlandse slachtoffers in de B8 procedure regelen.

Wij werken samen met de verschillende ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid. Met Levvel vormen wij Het Colleqtief, het expertisecentrum op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel 18-/18+.

Contact

Amstelland:
Simone Postma – (06) 2119 7161

Amsterdam:
Mill Bijnen – (06) 10 59 94 58

Noord-Holland Noord:
Thierry Holst – (06) 15 24 01 36

Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek Waterland:
Sanne Kraak – (06) 20 36 09 49

Gooi en Vechtstreek:
Heleen Driessen – (06) 22 47 97 50

Kennemerland:
Younice Ettes – (06) 11 47 12 10