Expertisecentrum

Het expertisecentrum is de plek waar bijzondere en unieke kennis en kunde uit de werkgebieden van HVO-Querido samenkomt en wordt gedeeld. Deze kennis delen wij zowel binnen als buiten de organisatie.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Expertisecentrum

Onze expertise is altijd gebaseerd op de praktijk, ervaringskennis en onderzoek. Het gaat om de ‘best practices’ van HVO-Querido, waarmee we bijdragen aan regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen.

Aan het expertisecentrum van HVO-Querido zijn deskundigen verbonden die veel weten over een bepaald onderwerp, een bepaalde werkwijze, innovatie of ontwikkeling in de sector. Naast hun diverse reguliere werkzaamheden zijn zij opgeleid om hun kennis en kunde te delen en andere organisaties te helpen innoveren.

De pijlers van het expertisecentrum zijn:

  • Kennisdeling (kennis en kunde)
  • Innoveren en ontwikkelen
  • Beschikbaar stellen van tools / presentaties / boeken
  • Onderzoek en communicatie hierover (publicaties)

Voor wie is expertisecentrum relevant?

Het expertisecentrum is relevant voor lokale en nationale overheden, partners, brancheorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, kwaliteitsinstituten, en landelijke kennisnetwerken.
Daarnaast is ons expertisecentrum waardevol voor zorgprofessionals, opleidingsadviseurs, innovatiemanagers, belangenbehartigers in het sociale domein en de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg.

Wat is de rol van het onderzoeksbureau?
Het onderzoeksbureau is een brug tussen onderzoek en praktijk: die voeden elkaar om de zorgpraktijk te verbeteren en de kennis daarover verder te ontwikkelen. Ons onderzoekbureau doet altijd research in samenwerking met de praktijk. Het onderzoeksbureau is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die iets wil met onderzoek bij HVO-Querido.

Contact

Valerie Boogaard

Valerie Boogaard
Teammanager Expertisecentrum, werkt sinds 2008 voor HVO-Querido sinds 2008. Ik wil weten wie mensen zijn en weten wat ze beweegt, dat is mijn passie. Housing First is voor mij de sleutel tot een nieuw perspectief. Wij zijn allemaal gelijk en vanuit dit vertrekpunt kunnen we samen veel bereiken.

valerie.boogaard@hvoquerido.nl

Viola Stekelenburg

Viola Stekelenburg
Vol overtuiging werkt Viola bij HVO-Querido om dakloosheid te bestrijden, met de focus op positieve gezondheid en sociale en economische stabiliteit. Als zorgcoördinator in Amsterdam maakt ze verbinding tussen klanten, medewerkers en maatschappelijke ketenpartners. Daarnaast werkt ze bij de afdeling Innovatie van HVO-Querido. Hier worden mooie, nieuwe en creatieve ideeën ontwikkeld met betrekking tot de Housing First methodiek, met de nadruk op inclusie.

viola.stekelenburg@hvoquerido.nl

Tessa Hamers

Tessa Hamers
Tessa is projectleider bij het Expertisecentrum en werkt daarnaast als maatschappelijk werker bij HVO-Querido. Haar gedrevenheid zet ze op verschillende manieren in om dakloosheid te bestrijden met behulp van het Housing Firstmodel, de krachtmethodiek en positieve gezondheid. Met de expertise die bij HVO-Querido is opgedaan, is Tessa lid van de kerngroep van het landelijke Housing First Platform Nederland om kennis te delen en anderen te inspireren.

tessa.hamers@hvoquerido.nl