Expertise en onderzoek

Het expertisecentrum is de plek waar bijzondere en unieke kennis en kunde uit de werkgebieden van HVO-Querido samenkomt en wordt gedeeld. Deze kennis delen wij zowel binnen als buiten de organisatie.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Expertisecentrum
Onze expertise is altijd gebaseerd op de praktijk, ervaringskennis en onderzoek. Het gaat om de ‘best practices’ van HVO-Querido, waarmee we bijdragen aan regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen.

Aan het expertisecentrum van HVO-Querido zijn deskundigen verbonden die veel weten over een bepaald onderwerp, een bepaalde werkwijze, innovatie of ontwikkeling in de sector. Naast hun diverse reguliere werkzaamheden zijn zij opgeleid om hun kennis en kunde te delen en andere organisaties te helpen innoveren.

De pijlers van het expertisecentrum zijn op gebied van Housing First, aanpak mensenhandel, sekswerk, internationaal leren:

  • Kennisdeling (kennis en kunde)
  • Innoveren en ontwikkelen
  • Beschikbaar stellen van tools/presentaties/boeken

Voor wie?

Het expertisecentrum van HVO-Querido is relevant voor lokale en nationale overheden, partners, brancheorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, kwaliteitsinstituten, en landelijke kennisnetwerken.

Daarnaast is ons expertisecentrum waardevol voor zorgprofessionals, opleidingsadviseurs, innovatiemanagers, belangenbehartigers in het sociale domein en de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg.

De locatie fungeert ook als kantoor voor Team Zuid.

De trainingsruimte op deze locatie (De Expertisekas) is te gebruiken voor trainingen of vergaderingen, wanneer wij deze ruimte zelf niet nodig hebben. Je kunt een mail sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl met je verzoek.

Contact

Valerie Boogaard

Valerie Boogaard

Sinds 2008 werk ik voor HVO-Querido. Eerst als begeleider, nu als teammanager van het Expertisecentrum. Hoe mooi is het om vanuit de praktijk te leren? Mensen inspireren en motiveren. De kwaliteit van zorg vergroten en collega’s werk bieden dat bindt en boeit. Verbinding met de praktijk is essentieel om te innoveren. Het Expertisecentrum is prikkelend, creatief, soms onconventioneel, en bruikbaar voor iedereen. Wij zijn succesvol als mensen met de juiste tools op zak en een twinkeling in de ogen aan de slag gaan. Zo kunnen zij het positieve verschil maken in de levens van klanten, collega’s, het netwerk en de stad.

valerie.boogaard@hvoquerido.nl

Tessa Hamers

Tessa Hamers

Als projectleider bij het Expertisecentrum ben ik een spin in het web. Overkoepelend bij alle expertisegebieden en altijd vertaald uit de praktijk. Mijn gedrevenheid en passie zet ik op verschillende manieren in om dakloosheid te bestrijden met behulp van de krachtmethodiek, Housing First en positieve gezondheid. Met de expertise van HVO-Querido, ben ik ook lid van de kerngroep van het Housing First Platform Nederland. Om kennis te delen en anderen te inspireren en faciliteer ik Erasmus+ projecten voor HVO-Querido in Europa.

tessa.hamers@hvoquerido.nl

Selma Dag

Selma Dag

Sinds ik in 2021 bij het Expertisecentrum kwam werken als planner werd ik geraakt door de passie van mijn collega’s voor Housing First. Ik ben mij gaan verdiepen in dit gedachtegoed en zie de stad en de wereld nu anders. Want ik had nooit stil gestaan bij het feit dat er ook dakloosheid is buiten de grote stad (wat al erg genoeg is) of zelfs in een welvarend land als Noorwegen. Inmiddels corrigeer ik mensen die spreken over een ‘zwerver.’ Je bedoelt een dakloos mens? Als projectmedewerker werk ik mee aan het behalen van het grote gezamenlijke doel: een dak voor ieder mens.

selma.dag@hvoquerido.nl

Frank

Frank van Milt

Als projectleider bij het Expertisecentrum ligt mijn focus op gebiedsgericht werken. Dakloosheid bestrijden verdient een doelgerichte aanpak. Onze klanten verdienen het dat wij goed zijn georganiseerd. Dat begint bij een sterke methodische aanpak vanuit een uniform gedachtegoed. En dat eindigt altijd bij het in dienst staan van onze klanten. Vanuit mijn ervaring als persoonlijk begeleider weet ik hoe belangrijk het is om principes, vanuit alle lagen van de organisatie, te vertalen naar de praktijk.

frank.van.milt@hvoquerido.nl

Vivienne Blommendaal

Vivienne Blommendaal

Als projectleider bij het Expertisecentrum houd ik mij onder meer bezig met internationaal leren. We organiseren werkbezoeken naar het buitenland voor onze medewerkers en ontvangen collega’s uit het buitenland. Mijn wens is om dit ook voor onze klanten te ontwikkelen. 
Daarnaast werk ik aan Work First in Amsterdam. Met verschillende partners ontwikkelen we een trainingsprogramma voor alle medewerkers in de MO/BW om onze klanten te begeleiden in de vroegtijdige toeleiding naar werk en dagbesteding.

vivienne.blommendaal@hvoquerido.nl