Trainingsaanbod

Het Expertisecentrum vertaalt vernieuwende en effectieve aanpakken naar creatieve tools en trainingen met kennis en ervaring uit de praktijk. Deze delen we op lokaal, nationaal en internationaal niveau met als doel mensen te inspireren en faciliteren om de best mogelijke herstelgerichte zorg te leveren.

Trainingen van het expertisecentrum

Het expertisecentrum geeft verschillende trainingen. Alle trainingen zijn bedoeld voor professionals werkzaam in het sociaal domein. Het expertisecentrum biedt ook maatwerk en kan het programma aanpassen waar nodig.

Trainingsaanbod

”Creatief Denken, Anders Doen”

Onze aanpak is praktijkgericht, verbindend en vernieuwend. Dat maakt ons uniek. Alles wat wij doen, doen wij voor en met mensen uit de praktijk (medewerkers én cliënten), waarmee we een brug slaan. Wij zetten altijd net dat stapje extra. Het expertisecentrum biedt onderstaande trainingen aan.

Housing First Basistraing

Waar staat Housing First voor en waar komt het vandaan? Hoe herken je de Housing First principes? Weet jij de drie uitgangspunten van Housing First? Trainers van het Expertisecentrum nemen je graag mee in het leren herkennen van de Housing First principes, door op een interactieve manier kennis te maken met deze kennis, zodat je deze zelf leert herkennen en in te zetten.

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals die nog niet bekend zijn met Housing First.

Wat leer je?
 • Je leert over de geschiedenis van Housing First.
 • Je kent de 3 uitgangspunten en 8 principes van Housing First.
 • Je leert deze in te zetten bij je werk als begeleider.
 • Je oefent met de Housing First principes en je eigen ervaringen.
Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie
 • De training wordt gegeven door trainers van het Expertisecentrum, die ook werkzaam zijn in de praktijk.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Housing First Verdiepingstraining: Cultuur & Houding

De module Cultuur en houding is er op gericht om de professional bewust te helpen om vanuit een zuivere houding en bedoeling te reflecteren op het eigen denkproces, de eigen houding en de eigen leerbaarheid ten behoeve van onze cliënten. En om een cultuur te creëren, in het eigen werk, in de eigen werkomgeving en in contact, om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals die al bekend zijn met Housing First en zich meer willen verdiepen.

Wat leer je?
 • Je leert te reflecteren op het eigen denkproces en eigen houding.
 • Je leert kritisch te kijken naar de doorvertaling van de principes naar de praktijk.
 • Je leert het gesprek op te zoeken met zowel collega’s als cliënten over de doorvertaling van de principes
Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie
 • De training wordt gegeven door trainers van het Expertisecentrum, die ook werkzaam zijn in de praktijk.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

De omslagroute: De tien werkafspraken & overlast

In 2016 is Housing First lokaal beleid geworden in Amsterdam. Tijdens deze training kan je de stappen ervaren die Amsterdam ondernomen heeft om de vertaling van een idee om te zetten in lokaal beleid. Maak kennis met de diverse aspecten van de omslagroute zoals overlast, de gepersonaliseerde doelen en de tien werkafspraken.

Voor wie is deze training?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft met de omslagroute.

Wat leer je?
 • Je leert alle stappen van de omslagroute, tien werkafspraken en betrokken ketenpartners, gepersonaliseerde doelen.
 • Je kent de praktische kant van de omslagroute als ook de rol van de verschillende ketenpartners.
 • Je oefent met praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld overlast.
Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie
 • De training wordt gegeven door trainers van het Expertisecentrum, die ook werkzaam zijn in de praktijk.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar

Profielen

Iedereen is anders. Dat betekent dat ieder mens een andere aanpak nodig heeft. Sommige mensen hebben er baat bij om bij de hand genomen te worden terwijl anderen juist beter varen bij iemand die duidelijke grenzen stelt. Elk persoon heeft een eigen begeleidingsstijl waarbij je natuurlijke eigenschappen naar voren komen. Om goed te kunnen aansluiten bij de behoeften van de cliënt is het belangrijk om te weten welke begeleidingsstijl het dichtst bij jou ligt. Deze training helpt jou hierbij.

Voor wie is deze training?

Mensen die graag aan de slag willen met hun eigen begeleidingsprofielen en willen leren de regie meer bij de cliënt neer te leggen.

Wat leer je?
 • Je leert welke begeleidingsstijlen er zijn.
 • Je leert over de zes begeleidingsprofielen.
 • Je weet hoe jij deze manier van werken in kunt zetten in je huidige werk.
 • Je weet welke tools er zijn waar je nog meer mee kan werken.
Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie

 • De training wordt gegeven door trainers van het Expertisecentrum, die ook werkzaam zijn in de praktijk.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Harm Reduction

Wat wordt verstaan onder Harm Reduction? Hoe beperk ik de schade van een cliënt? Wat is mijn grondhouding als professional? Welke tools en middelen zijn er die me kunnen ondersteunen in mijn werk? Bij deze training bieden we praktische oplossingen die we zelf hebben door vertaald vanuit de praktijk.

Voor wie is deze training?

Voor professionals die op zoek zijn naar creatieve manieren om te ondersteunen bij schadebeperking bij Psychiatrie, Verslaving en mensen met een forensische titel.

Wat leer je?
 • Wat is schade?
 • Hoe gaan we ermee om?
 • Middelen en mogelijkheden.
 • Praktische tips en tools. 
 • Zelf de doorvertaling maken naar eigen praktijk.
Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie
 • De training wordt gegeven door trainers van het Expertisecentrum, die ook werkzaam zijn in de praktijk.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Mijn cliënt is sekswerker

Denk je ook altijd aan de wallen en rood licht als het woord ‘sekswerk’ valt? Is ‘prostituee’ een scheldwoord? Wat vind je er eigenlijk van dat sekswerk een legaal beroep is? Sekswerk is een beroep waar veel onwetendheid en onduidelijkheid over is. De maatschappelijk werkers van ACS (Amsterdam Center for Sexworkers) nemen je graag mee in de spannende wereld van sekswerk. Of is deze wereld eigenlijk helemaal niet zo spannend?

Voor wie is deze training?

Ambulant begeleiders/maatschappelijk werkers/andere hulpverleners die een vermoeden hebben dat hun cliënt sekswerk doet.

Wat leer je?
 • Je weet wanneer je een cliënt kunt doorverwijzen naar het Amsterdam Center for Sexworkers.
 • Je kent de wet- en regelgeving rondom sekswerk in Nederland en Amsterdam.
 • Je hebt geoefend met het bewaken van je eigen grenzen en normen t.a.v. sekswerk.
 • Je leert de terminologie van sekswerk en de diversiteit in sekswerk.
 • Je leert je eigen vooroordelen ten aanzien van sekswerk herkennen.
Praktische informatie
 • De training wordt gegeven door maatschappelijk werkers van ACS.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Herkennen van signalen van mensenhandel

Mensenhandel klinkt als iets wat ver van ons afstaat, maar in tegendeel, kan iedereen slachtoffer worden van mensenhandel en als hulpverlener is het van groot belang om zo vroeg mogelijk de signalen te herkennen. Wat is mensenhandel? Wat zijn de signalen en wat doe je dan vervolgens als je een vermoeden hebt? Dit is een concrete training waarbij je aan de hand van praktijkvoorbeelden signalen van mensenhandel leert te herkennen. Ook leer jij de route die jij kan bewandelen als professional als jij het vermoeden hebt dat iemand uitgebuit wordt.

Voor wie is deze training?

Voor alle hulpverleners die werken met een kwetsbare doelgroep.

Wat leer je?

Tijdens de training leer je de signalen van mensenhandel herkennen aan de hand van drie stappen; checklist, overleg en handelen.

Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie
 • De training wordt gegeven door de medewerkers van Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM).
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Criminele uitbuiting

Criminele uitbuiting is een van de vier vormen van mensenhandel die onderscheiden worden. En misschien is dit wel de lastigste vorm van uitbuiting, aangezien het slachtofferschap en daderschap zo in elkaar vervlochten zijn. Wanneer je als professional werkt met jongeren en volwassen kun je te maken krijgen met slachtoffers van criminele uitbuiting. Voor veel professionals die werken in het sociale domein is dit geen gesneden koek. Het Colleqtief ontwikkelde daarom de training Criminele Uitbuiting.

Voor wie is deze training?

Hulpverleners die werken met jongeren én volwassenen.

Wat leer je?
 • Je weet wat mensenhandel is en welke werkwijzen gebruikt worden.
 • Je leert slachtofferschap te signaleren en te herkennen.
 • Je kunt criminele uitbuiting bespreekbaar maken.
 • Je weet hoe moet overleggen met instanties en wanneer je kunt doorverwijzen naar instanties met kennis en expertise.
Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie

 • De training wordt gegeven door trainers vanuit Het Colleqtief (samenwerking tussen Levvel en HVO-Querido).
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Destigmatiserend werken

Ben jij je bewust van de associaties die diagnoses/labels bij jou oproepen? Hoe zijn die ontstaan? Komen ze eigenlijk wel overeen met de werkelijkheid? En hoe werken ze door in je werk? Allemaal vragen waar we aan de hand van de drie kennisbronnen (wetenschap, praktijk, ervaring) tijdens deze workshop bij stil staan.

Voor wie is deze training?
 • Teams die kennis willen maken met de thema’s (zelf)stigmatisering en destigmatisering.
 • Teams die hun dagelijkse werkzaamheden meer willen inzetten op destigmatisering ter ondersteuning van het herstel en ter bevordering van de kwaliteit van zorg.
Wat leer je?
 • Kennis over de betekenis en impact van (zelf)stigmatisering en destigmatiserend werken.
 • Bewustwording van je eigen (de)stigmatiserende houding/bejegening ten opzichte van anderen.
 • Praktische tools en handvatten voor destigmatiserend werken.
Hoe leer je?
 • Een klassikale workshop in teamverband.
 • Uitwisselen van (persoonlijke) ervaringen met (de)stigmatisering.
 • Interactieve werkvormen.
 • Oefenen met het vertalen van destigmatisering naar de eigen dagelijkse praktijk.
Praktische informatie
 • De duur van de workshop is afhankelijk van de wensen en beschikbare tijd van het team (minimaal 2 uur en maximaal 4 uur).
 • De inhoud van de workshop wordt altijd aangepast aan de wensen en behoeften van het team. Dit betekent dat er altijd een voorbereidingsmoment is tussen de aanvragen en de trainer.
 • De training wordt gegeven door Luca Koppen en/of een collega van het Herstelbureau/Expertisecentrum van HVO-Querido.
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl

Eenzaamheid

Wist jij dat 95 % van onze cliënten eenzaam zijn? Waarvan 45 % chronisch eenzaam? De training eenzaamheid biedt instrumenten hoe om te gaan met eenzaamheid op verschillende niveaus, om bewustwording te creëren, om eenzaamheid bespreekbaar te maken, maar ook over hoe om te gaan met eenzaamheid.

Voor wie is deze training?

Hulpverleners die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Wat leer je?
 • Wat eenzaamheid inhoudt
 • De verschillende vormen van eenzaamheid.
 • Oefenen om het gesprek aan te gaan over het onderwerp.

Hoe leer je?

Dit is een klassikale training.

Praktische informatie

 • De training wordt gegeven door trainers van het Expertisecentrum, die ook werkzaam zijn in de praktijk.
 • Trainingsduur: één dagdeel
 • Kosten: 995 euro

Meld je aan door een mail te sturen naar expertisecentrum@hvoquerido.nl