Wonen

Huur jij een woning of een kamer van HVO-Querido of ga je er heen huren? Op deze pagina vind je meer informatie over het wonen in een woning via HVO-Querido.

Op deze pagina vind je informatie over:

 • Huren bij HVO-Querido
 • Onderhoud en reparaties
 • Huur 
 • Verzekeringen
 • Overlast
 • Gas, water en licht
 • Inschrijven bij de gemeente
 • Borg

 

Huren bij HVO-Querido

Bij HVO-Querido kennen we verschillende vormen van wonen. Mensen wonen alleen, met hun gezin of in een groep in een woning die ze van HVO-Querido huren. De woonvormen verschillen. Je kunt:

 • met meerdere mensen beschermd wonen. 
 • alleen beschermd wonen.
 • zelfstandig wonen in een omslagwoning waar je (enige) begeleiding krijgt. Een omslagwoning is een woning op naam van HVO-Querido die na een succesvol begeleidingstraject op naam van de cliënt komt te staan.
 • verblijven in een passantenpension die woonplekken heeft voor mensen die tijdelijk geen woning hebben.

Alle woningen die we verhuren, huurt HVO-Querido van woningcorporaties of andere verhuurders.

Wat zijn je plichten?

Als je een woning huurt van HVO-Querido dan heb je bepaalde plichten waaraan je moet voldoen:

 • Je betaalt de huur op tijd. De huur moet voor de eerste van maand op de rekening van HVO-Querido zijn bijgeschreven.
 • Je veroorzaakt geen overlast.
 • Je stelt je begeleidbaar op. Dat wil zeggen dat dat je meewerkt aan je zorgplan, werkt aan je doelen en open staat voor feedback van de begeleiding
 • Je verzorgt jouw woning en tuin goed (als je die hebt).
 • Als je schade of gebreken veroorzaakt, dan maak je die zelf.
 • Je vraagt toestemming aan ons als je iets wilt veranderen in of aan je woning. 
  Huur je een appartement? Dan kunnen aanvullende huis- of leefregels gelden.

 

Onderhuurovereenkomst voor iedere cliënt

Iedere cliënt die een woning bij ons huurt, tekent een onderhuurovereenkomst. Daarin staat belangrijke informatie over de woonruimte die je huurt. Bijvoorbeeld: Wat huur je? Op welke datum gaat de overeenkomst in? Wat is de huurprijs? Wat zijn je rechten en plichten die je als huurder hebt?

We verwijzen in de onderhuurovereenkomst altijd naar de algemene huurvoorwaarden van de corporatie/verhuurder van wie wij de woning huren.

De onderhuurovereenkomst is gekoppeld aan de zorg- en dienstverlening door HVO-Querido. Als onze zorg- en dienstverlening stopt, eindigt ook de onderhuurovereenkomst.

Onderhoud en reparaties

Het onderhoud aan de woning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van hoofdverhuurder (woningcorporatie) en onderhuurder. De hoofdverhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud en grote reparaties, zoals het buitenschilderwerk en onderhoud aan het dak. Van de onderhuurder wordt verwacht dat die goed voor de woning zorgt en op tijd kleine gebreken herstelt. Dit staat beschreven in het Besluit kleine herstellingen van de Rijksoverheid.

Waar ligt jouw verantwoordelijkheid?

In de praktijk betekent dit dat je als onderhuurder verantwoordelijk bent voor klein onderhoud, zoals

 • binnenschilderwerk, sauzen en behangen
 • kleine zaken binnen zoals:
  • kraanleertjes vervangen
  • deurkruk vastzetten
  • reparatie hang- en sluitwerk binnendeuren
  • lampen vervangen
  • wc-bril vervangen
  • het overige kleine dagelijks onderhoud van uw huis.
 • tuin verzorgen

Het onderhoudsabonnement voor omslagwoningen

HVO-Querido huurt alle woningen van woningcorporaties. De cliënt huurt van ons.

Voor alle omslagwoningen die wij huren, sluiten wij een service- of onderhoudsabonnement bij de woningcorporatie af. Daaronder vallen veel klussen waarvoor je als onderhuurder zelf verantwoordelijk bent. Huur je een omslagwoning via HVO-Querido en wil je weten welke klussen onder het onderhoudsabonnement vallen? Kijk dan op de website van de woningcorporatie.

Reparaties melden
Hoe en waar meld je reparaties? Het hangt af van de woning die je via ons huurt. Hieronder lees je hoe dit zit.

 • Huur je een omslagwoning? Dan kun je zelf reparatieverzoeken bij de woningcorporatie melden.
  Dat geldt ook voor reparaties die onder het onderhoudsabonnement vallen. De contactgegevens voor het melden van reparaties vind je op de website van de betreffende corporatie. Kom je er met de corporatie niet uit, vraag dan jouw begeleider om hulp.
 • Voor alle andere woningen geldt dat het onderhoud via HVO-Querido loopt.
  Met uitzondering van onderhoud waarvoor je als (onder)huurder zelf verantwoordelijk bent. Ben je daartoe niet in staat en kun je ook geen hulp uit eigen kring inschakelen, vraag dan jouw begeleider om hulp. Die kan de Technische Dienst van HVO-Querido opdracht geven voor herstel.

 

Storing verwarming melden
Neem contact op met de storingsdienst waarmee de woningcorporatie een contract heeft. Het nummer vind je vaak op een sticker op de cv-installatie. Geen sticker aanwezig? Neem dan contact op met de corporatie.

Klussen in de woning
Wil je van jouw huis een thuis maken en gaan klussen in de woning? Het is een huurwoning, dus je hebt te maken met wat de verhuurder goed vindt. Bij verhuizing moet je de woning weer in goede staat opleveren. Voor sommige aanpassingen heb je vooraf toestemming nodig. Ga bij de verhuurder na wat er mogelijk is.

  Tips

  • Neem maatregelen tegen brand, storm, water en vorst
  • Neem direct contact op met de verhuurder bij een storing (bijvoorbeeld van cv, lift), lekkage of als er als er iets stuk is, waarvoor de corporatie verantwoordelijk is
  • Geef toegang aan de verhuurder om werkzaamheden te verrichten. Zorg dat je thuis bent.

  Ventilatie

  Door de woning goed te ventileren, kun je veel problemen voorkomen. Denk aan tocht, vocht, schimmel, lawaai en gezondheidsklachten. Ventilatie zorgt voor afvoer van vervuilde lucht en zorgt ervoor dat schone lucht het huis binnenkomt.

    Tips

    • Zijn er langere tijd één of meer personen in de woning aanwezig, zet dan de ramen op een kier. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts.
    • Lucht de woonkamer vóór het slapen en de slaapkamer ná het slapen.
    • Zet het raam 15 à 30 minuten open en zet tijdens het luchten de verwarming laag of uit.
    • Zorg dat tijdens en na (zo’n 30 minuten) het douchen en koken lucht kan toestromen, anders werkt het afzuigkanaal niet. Dit kan bijvoorbeeld door een raampje op een kier te zetten. Als een badkamer geen raam heeft, moet er een forse kier onder de deur zijn. Die kier dus niet afsluiten!
    • Worden de badkamer en keuken mechanisch afgezogen? Zet dan tijdens het gebruik de ventilatie op volle kracht! Bent je niet in de keuken of badkamer? Zet dan de ventilatie op halve stand.
    • Is er een cv aanwezig? Zet de thermostaat overdag dan op 19 à 20 graden en ’s nachts niet lager dan 15 graden.
    • Is er een mechanische ventilatie aanwezig? Laat deze dan permanent draaien, met een raampje op een kier of met het raamrooster open.
    • Staan er meubels tegen de buitenmuren? Zet ze ongeveer 5 cm. vrij van de muur.

    Huur 

    De huur moet voor de eerste dag van de nieuwe maand aan HVO-Querido zijn betaald.
    De huur die je betaalt, bestaat uit:

    • de huurprijs voor de woning
    • eventuele ‘servicekosten’ voor goederen en diensten van de corporatie (bijvoorbeeld een glasverzekering, ontstoppingsfonds, huismeester). Dit is inclusief kosten voor deelname aan het onderhoudsabonnement van de corporatie
    • een bedrag voor het service- en dienstenpakket van HVO-Querido (bijvoorbeeld eventuele bijdragen voor gas, elektra, water, gemeentelijke heffingen, vaste inrichting).

     

    Huurtoeslag aanvragen
    Je kunt huurtoeslag krijgen als de huur niet hoger is dan:

     

    Hoe vraag je huurtoeslag aan?
    Huurtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst via de website. Je kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800 05 43. Hou je burgerservicenummer bij de hand.

    Wanneer geef je de verandering door?
    Verandert je netto huurprijs, de samenstelling van jouw huishouden of je inkomen of dat van je medebewoner? Geef dit dan zo snel mogelijk door na de verandering aan de Belastingdienst. Het kan invloed hebben op de huurtoeslag.

    Heb je problemen met de huurtoeslag?
    Heb je problemen met je huurtoeslag. Neem dan contact op met de Belastingdienst.

    Heb je problemen met huur betalen?
    Heb je betalingsproblemen of schulden? Kom dan snel in actie. Hoe meer de achterstand oploopt, hoe groter het probleem vaak wordt. Dus denk je dat je de huur niet op tijd kunt betalen? Geef dat dan altijd zo snel mogelijk door aan onze debiteurenadministratie. We kijken dan graag wat we kunnen doen. Soms kunnen we een betalingsregeling afspreken.

    Betaal je niet op tijd? Dan krijgt je een herinnering
    Wij willen betalingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Betaal je niet op tijd? Dan krijg je snel een herinnering om de huur alsnog aan ons over te maken. Betaal je dan nog steeds niet op tijd? Dan krijg je een aanmaning. Heb je na een aanmaning nog steeds niet betaald? Dan kunnen we een deurwaarder inschakelen. De kosten hiervan betaal jij. Laat het niet zover komen en trek op tijd aan de bel.  

    Verzekeringen

    Het is belangrijk om een een aantal verzekeringen af te sluiten. Sluit in elk geval onderstaande verzekeringen af.

    Inboedelverzekering
    De inboedelverzekering dekt schade aan of verlies van je inboedel. Inboedel zijn de spullen die zich in en rondom jouw huis bevinden. Het gaat om spullen die je makkelijk kunt verhuizen. Denk bijvoorbeeld aan een bankstel, zonweringen en eettafel. Deze verzekering heb je nodig als je een woning of kamer huurt. Bij schade aan je inboedel door brand, inbraak, vandalisme of waterschade, vergoedt de verzekering de schade. Kijk wel goed in de polisvoorwaarden.

    Aansprakelijkheidsverzekeringen
    Iedereen in Nederland is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. We spreken van aansprakelijkheid als je (per ongeluk) iemand verwondt, waardoor die persoon gewond raakt of zelfs komt te overlijden. We spreken van aansprakelijkheid aan zaken als je (per ongeluk) spullen van iemand anders beschadigt of kapot maakt.

    Zorgverzekering
    Deze is verplicht! Op bijvoorbeeld de website van Independer kun je zorgverzekeringen met elkaar vergelijken en kijken welke het voordeligst is. Je kunt ook rechtstreeks kijken op websites van zorgverzekeraars.

    Verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering

    Bij enkele woningcorporaties (onder andere de Alliantie, De Key en Stadgenoot) zijn huurders verplicht een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dat staat ook in hun algemene huurvoorwaarden. Dat mag.

    Ook als dit niet in de algemene huurvoorwaarden staat, is het belangrijk dat je deze verzekeringen afsluit.

    Overlast

    Als cliënt mag geen overlast hebben van anderen. En anderen mogen geen last hebben van jou en eventuele bezoekers in of rondom het huis of in de gemeenschappelijke ruimten.
    Voorbeelden zijn geluid, stank, vuil, gedrag dat voor (een gevoel van) onveiligheid zorgt, overlast door drankgebruik, inbreuk op de privacy van omwonenden of ander wangedrag. Dit staat ook vermeld in de algemene huurvoorwaarden bij de (onder)huurovereenkomst.

    Overlast voorkomen
    Als je een woning of kamer huurt, heb je te maken met buren en/of medebewoners. Goed contact met je buren zorgt ervoor dat je prettiger woont. Het is belangrijk om rekening met elkaar te houden en te voorkomen dat je overlast veroorzaakt. Harde muziek, schreeuwen, feestjes tot laat; dit kan hinderlijk zijn voor anderen.

    Bij overlast kunnen anderen gaan klagen bij de verhuurder. Naast geluidsoverlast, kunnen ook stankoverlast of het fout parkeren van een fiets of auto redenen zijn voor buren om te klagen. Als het goed is gaan ze eerst het gesprek aan om naar een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de verhuurder bemiddelen.

    Afspraken over het voorkomen van en omgaan met overlast zijn vastgelegd in de Tien Werkafspraken Thuis in de wijk. We hebben ook een aantal tips op een rijtje gezet.

    Tips woonoverlast

    Stap 1: Heb je ergens last van? Ga het gesprek aan
    Heb je toch ergens last van? Dan is een goed gesprek meestal de eerste stap om problemen op te lossen. Praat altijd eerst zelf met je buren. Soms weten ze helemaal niet dat je last van ze hebt.
    De een vindt harde muziek erg vervelend, de ander ergert zich aan spelende kinderen.

    Stap 2:  Kom je er samen niet uit? Bespreek dit met je begeleider
    Kom je er samen niet uit? Bespreek dan met je begeleider wat je kunt doen om dat op te lossen.

    Stap 3: Is de overlast ernstig? Meld dit dan bij HVO-Querido en de politie
    Is er sprake van ernstige overlast, overtredingen of strafbare feiten? Meld dit dan direct bij ons en bij de politie (0900 8844). Je kunt ook anoniem melden via ‘meld misdaad anoniem’, tel. 0800 7000.

    Op de site problemenmetjeburen.nl staan allerlei tips waarmee u de 10 meest voorkomende burenproblemen kunt oplossen.

    Regels voor het leggen van vloeren
    Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen eisen de meeste corporaties dat de vloer:

    • minstens 10 decibel aan geluidsvermindering geven volgens NEN-EN-ISO 717-2 (Delta Llin waarde)
    • is voorzien van een TÜV- certificaat. Let daar op bij de aanschaf en het leggen van een vloer.

    Gas, water en licht

    Huur je een woning met een eigen aansluiting voor gas, water en licht? Dan moet je dit zelf regelen. Wanneer je dit niet hoeft te regelen, staat dat in de (onder)huurovereenkomst.

    Maak bij de overdracht van de woning eerst een foto van de meterstanden. Meld je vervolgens aan bij een leverancier binnen 2 weken na ingang van de onderhuurovereenkomst. Daarmee voorkom je dat je een boete krijgt van de leverancier.

    Gas en elektra regelen
    Op internet vind je verschillende sites waarop je kunt checken welke energieleverancier voor jou het voordeligst is. Kom je er niet uit? Vraag dan je begeleider om hulp.

    Zonnepanelen (energie terugleveren)
    Beschikt de woning over zonnepanelen en ga je energie leveren aan de leverancier? Dan ben je wettelijk verplicht dit te melden via www.energieleveren.nl. Zo kan de energieleverancier de teruggeleverde energie verrekenen.
    Bij sommige woningen heb je als huurder zelf een rechtstreekse overeenkomst voor het gebruik van zonnepanelen. Bijvoorbeeld met Iederzon. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij woningen van Ymere. In dat geval is het niet nodig om de zonnepanelen aan te melden. Wil je weten of je zonnepanelen hebt? Dat lees je in de onderhuurovereenkomst bij de servicekosten. 

    Water regelen
    Kijk op www.kraanwater.nu welk bedrijf het water levert in jouw woning. Geef zelf de beginstand van de watermeter door. Moet je het watergeld via de huur betalen dan is aanmelden niet nodig. Dit kun je checken onder ‘bijkomende leveringen en diensten’ in de onderhuurovereenkomst.

    TV, telefoon en internet
    Wil je tv, telefoon en/of internet op jouw adres? Ook dat vraag je zelf aan.

     

    Energieleveranciers vergelijken

    Tarieven voor elektriciteit en gas verschillen enorm per leverancier. Het is daarom de moeite waard om het aanbod van energieleveranciers te vergelijken. Er zijn verschillende vergelijkingssites. Die van de Consumentenbond is in elk geval onafhankelijk.

    Waarop kun je letten?
    • Je kunt kiezen voor een vast of variabel tarief.

    – Bij een variabel tarief wordt in de meeste gevallen het tarief twee keer per jaar aangepast. Bovendien rekent de leverancier geen boete wanneer je het contract eerder opzegt. Dit kan zowel gunstig als minder gunstig uitpakken. Gemiddeld gezien liggen de tarieven bij een variabel contract hoger dan wanneer je deze vastzet.
    – Bij een vast tarief heb je vooraf zekerheid over wat je betaalt. Je sluit dan een contract af met een looptijd van bijvoorbeeld een of twee jaar. Hoe langer je het tarief vastzet, hoe hoger de boete als je van het contract af wilt.
    • Daarnaast heb je de keuze tussen groene of grijze stroom of gas. Er is niet of nauwelijks prijsverschil.
    • Veel energieleveranciers hebben een welkomstactie of -korting. Vergelijk hierbij ook de actie- en productvoorwaarden. Deze verschillen per leverancier. Kijk bij het vergelijken op prijs altijd naar het totaalbedrag dat je per jaar gaat betalen, de kortingen zijn daarin verwerkt.

    Wat kun je doen als je de energierekening niet meer kunt betalen?
    • Neem contact op met de energieleverancier en probeer een regeling te treffen.
    • Ga op zoek naar tips om energie te besparen. Bijvoorbeeld naar de website van Milieu Centraal.
    • Vraag advies van de stedelijke bewonersorganisatie !WOON. Zij kunnen adviseren hoe je je energieverbruik kunt verlagen. Bijvoorbeeld met een gratis bespaaradvies van de Energiecoach. Meer info: !WOON Energiecoach.
    • Klop aan bij het buurtteam bij in de buurt. Zij werken samen met de afdeling Armoedebestrijding van de gemeente.

    Gas, water en licht

    Schrijf je op jouw nieuwe adres in bij de gemeente. Ga voor meer info naar:

    Gemeente Amsterdam

    www.amsterdam.nl/burgerzaken/verhuizing-doorgeven

    Gemeente Ouder-Amstel en Ouderkerk aan de Amstel & Duivendrecht

    https://www.ouder-amstel.nl/Home/Verhuizen/Verhuizing_doorgeven

    Gemeente Amstelveen

    https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/verhuizen-in-amstelveen_verhuizen

    Gemeente Uithoorn

    https://www.uithoorn.nl/Home/Verhuizen/Verhuizing_doorgeven

    Gemeente Aalsmeer en Aalsmeer & Kudelstaart

    https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/verhuizen-in-aalsmeer_verhuizen

     

    Borg

    HVO-Querido vraagt sinds een aantal jaren geen borg meer als je een omslagwoning gaat huren. Maar er zijn nog een paar corporaties die borg vragen zodra de woning op jouw naam komt te staan (omklap).  Dat zijn Eigen Haard, De Key en Stadgenoot. Eigen Haard vraagt € 250 en De Key en Stadgenoot vragen een netto maandhuur.