Opvang

We hebben verschillende soorten opvang. Hieronder lees je welke dat zijn.

HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en die te behouden na een periode van ontregeling. We daarom verschillende soorten opvang, hieronder lees je welke dat zijn.

Opvang Poeldijk

De opvang aan de Poeldijkstraat is een maatschappelijke opvang waar cliënten 24 uur per dag kunnen verblijven. Om gebruik te kunnen maken van kortdurende nachtopvang moet een cliënt zich eerst melden bij screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen van de GGD op de Jan van Galenstraat. De kortdurende nachtopvang heeft 26 opvangbedden verdeeld over 2-3 persoonskamers.

Opvang Poeldijkstraat biedt naast kortdurende opvang ook 49 trajectbedden. Om te bepalen of cliënten in aanmerking komen voor een trajectbed is er een aantal criteria waaraan een cliënt moet voldoen. Elke dinsdag worden bij het Instroomhuis (Zeeburgerdijk CTMO) de aanvragen besproken en al dan niet toegewezen.

Voor de trajectbedden geldt dat elke cliënt een persoonlijke begeleider heeft waarmee een begeleidingsplan wordt opgesteld voor de duur van het verblijf. De persoonlijk begeleiders bieden ondersteuning en begeleiding waar nodig en gewenst. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, dagbesteding of het zoeken naar een nieuwe woonplek.

Opvang Transformatorweg

Op de locatie aan de Transformatorweg worden 54 cliënten opgevangen die geen recht hebben op reguliere opvang, maar wel al lang in Nederland verblijven. Het gaat hier om cliënten met verslavings- en psychiatrische problematiek. In samenwerking met De Regenbooggroep worden deze cliënten begeleid naar nieuw perspectief op het gebied van dagbesteding, wonen en omgaan met de psychische of verslavingsproblemen die er zijn. Ook is de begeleiding gericht op eventueel terugkeer naar het land van herkomst. In een gezamenlijke overleg bepaalt het team van de Regenbooggroep en HVO-Querido welke cliënten geplaatst kunnen worden in de voorziening. De duur van het verblijf is 3 maanden met een mogelijkheid tot verlenging.

Inzet, Paul

Opvang Onge­documenteerden

De zes opvanglocaties voor ongedocumenteerde mensen bieden plaats aan 306 mannen en vrouwen die de asielprocedure zonder succes hebben doorlopen en zijn uitgesloten van de gewone sociale voorzieningen. De bewoners komen uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit het Midden-Oosten. Hun leeftijden lopen uiteen van 20 tot 65 jaar. De bewoners wonen in woongroepen en zorgen zelf voor hun boodschappen en maaltijden, daarnaast maken zij afspraken omtrent het schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes en leefregels.

De opvang is niet vrijblijvend. Ongedocumenteerden moeten werken aan een oplossing voor hun situatie. Dat kan zijn terugkeer naar hun eigen land, legaal verblijf hier of verhuizen naar een ander land. Samen met een casemanager maken ze hiervoor een plan. De bedoeling is dat mensen binnen anderhalf jaar doorstromen zodat anderen kunnen instromen.

Passantenpension

Een passantenhotel of – pension is een hotelachtige met opvangplekken voor dakloze Amsterdammers die een bestendige band hebben met Amsterdam en beschikken over grote mate van zelfstandigheid.

Een verblijf in een passantenhotel of passantenpension is voor maximaal zes maanden. De nadruk ligt op dienstverlening en verwijzen. De medewerkers voeren gesprekken met de gasten waarbij de nadruk ligt op de toekomst. Indien noodzakelijk verwijzen medewerkers van HVO-Querido hotelgasten door naar hulp- of zorgverlening. Om te kunnen verblijven in het passantenhotel of passantenpension moeten gasten over voldoende geld beschikken om de overnachting vooruit te betalen.

Lees meer
In het passantenhotel zijn 59 plekken. In de passantenpensions zijn, verdeeld over 4 locaties, 175 tijdelijke woonplekken. Cliënten komen altijd eerst in het Passantenhotel Boerhaave. Aldaar wordt bepaalt of iemand kan doorstromen naar een van de passantenpension. De passantenpensions zijn vooral voor mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een scheiding.