Nieuws

Reactie HVO-Querido nieuwe CBS-cijfers aantal dakloze mensen

Tags:
26 maart, 2024

HVO-Querido vindt het aantal dakloze mensen in Nederland onaanvaardbaar hoog en schat in dat er meer mensen dakloos zijn dan de recent gepubliceerde schatting van het CBS. Het grote volkshuisvestingsprobleem en de afnemende bestaanszekerheid, waar Nederland mee kampt, zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken.

Werkelijk beeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat begin vorig jaar 30.600 mensen tussen de 18 en 65 jaar dakloos waren. Het jaar daarvoor was de schatting nog zo’n 26.600 mensen. De cijfers van het CBS geven een beperkt beeld. Zo worden jongeren onder de 18 jaar, 65-plussers en ongedocumenteerden niet meegenomen.

Jessica Wesselius, lid Raad van Bestuur bij HVO-Querido: Er zijn meer jongeren en ouderen die dakloos zijn en die nu niet worden meegerekend. Dit beperkte beeld brengt het risico met zich mee dat beleid daarop wordt ingericht. Dat is de reden dat wij pleiten voor en meewerken aan een andere telmethode, voor een realistischer beeld van aantallen en oorzaken.’

Situatie Amsterdam en omgeving

Wesselius: ‘Wij zien de wachtlijsten voor onze passantenpensions waar economisch daklozen worden opgevangen, toenemen. Daarnaast hebben afgelopen winter meer mensen gebruik gemaakt van de winteropvang. En ons mobiele team signaleert meer buitenslapers. De grootste toename onder de dakloze mensen zien we onder de Europeanen die naar Nederland komen.’

‘Ook voor kwetsbare dakloze mensen die naast verblijf ook zorg nodig hebben, bestaat er nog steeds een wachtlijst. We maken ons hier dan ook echt zorgen over. Op straat nemen je problemen in hoog tempo toe. Naast persoonlijk leed zorgt dit ook voor meer maatschappelijke overlast. Daarnaast zien we de conditie van dakloze mensen achteruitgaan. Mensen komen slechter bij ons de opvang in. We zien dat mensen er lichamelijk slechter aan toe zijn, meer problemen hebben en ook ernstiger. Dit komt o.a. doordat ze langer op straat verblijven dan voorheen, de toegang tot de zorg lastiger is geworden, door gebrek aan (passende) huisvesting en afnemende bestaanszekerheid’, aldus Wesselius.

Dakloosheid is een volkshuisvestingprobleem

Het beëindigen of voorkomen van dakloosheid is niet met zorg op te lossen. Want er is meer nodig. Dakloosheid is een volkshuisvestingsprobleem. Daar moet je snel bij zijn en vraagt om nieuwe vormen van samenwerking en creatieve oplossingen. Waar partijen uit diverse sectoren naar zoeken en mee aan de slag gaan. Betaalbare en passende manieren van wonen. Want er is meer nodig: geen opvang, maar een thuis voor iedereen. Omdat een eigen thuis voorwaarde is voor herstel en het opbouwen van een toekomst.

Wesselius: ‘Vanuit deze gedachte werken we samen met de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten, corporaties en zorgaanbieders aan passende huisvesting van kwetsbare groepen. Daarnaast zetten we ons met het Nationaal Actieplan Dakloosheid, dat demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen eind 2022 lanceerde, in om dakloosheid te voorkomen en te beëindigen.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.