Categorie: Gezinnen

Twee activiteitenbegeleiders van HVO-Querido die normaal gesproken bij onze gezinsopvang de Roggeveen werken, zijn tijdelijk ook actief voor de kinderen van vluchtelingen.

Lees meer

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling heeft HVO-Querido een keurmerk toegekend voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van onze organisatie.

Lees meer

De kleine kinderen die bij onze residentiële gezinsopvang de Roggeveen wonen, hebben vaak al veel meegemaakt in hun korte leventje.

Lees meer

HVO-Querido heeft samen met de gemeente Amsterdam de Beslisboom ontwikkeld. Met dit handige document kunnen zorgprofessionals bepalen of ze wel of niet een melding in Matchpoint aanmaken.

Lees meer

Streetsmart Amsterdam zamelt geld in voor de hulp aan dakloze gezinnen in de stad. Dat gebeurt ook heel praktisch door het verstrekken van groente- en fruitpakketten aan mensen die in het noodhotel van de GGD verblijven. Zij kunnen niet naar de voedselbank en daarom voorziet Streetsmart deze mensen en hun kinderen elke week van verse

Lees meer

Karima, die samen met haar dochter wordt begeleid door HVO-Querido, stapt graag op de fiets. Zij heeft een rekje op haar nieuwe fiets laten plaatsen: ‘Super handig voor m’n boodschappentas,’ aldus Karima.

Lees meer

Jonge moeders die na verblijf in de opvang weer zelfstandig gaan wonen, dreigen vast te lopen. De Belastingdienst weigert toeslagen toe te kennen als zij samen een woning delen. Ook als zij geen enkele relatie met elkaar hebben en noodgedwongen een woning delen.

Lees meer

‘Twee jaar terug klopte ze aan voor hulp. Ze kwam in de maatschappelijke opvang voor vrouwen en kinderen, de Roggeveen, terecht. Sinds een half jaar verblijft ze in haar tijdelijke woning van HVO-Querido. “Ik ben er dolblij mee. Mijn ex mag niet boven komen. Dat wordt me te eigen.”’

Lees meer

De Roggeveen is de oudste afdeling van HVO-Querido. Niet omdat deze voorziening in het oudste pand is gevestigd, dat is waarschijnlijk het Bureau Aanmelding en Plaatsing, gehuisvest in een gebouw dat dateert uit 18e eeuw, maar omdat we er het langste zitten.

Lees meer

Dankzij de hulp van het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft Janeiro in de afgelopen periode zijn A-diploma behaald. Dankzij Kinderhulp krijgen de kinderen van HVO-Querido de kans om hun zwemdiploma te halen.

Lees meer