Categorie: Gezinnen

Regelmatig zijn er zorgen rond kinderen van ouders die in behandeling zijn voor een psychische stoornis. Het is dan belangrijk om te weten wat de stoornis van de ouder betekent voor de dagelijkse zorg voor de kinderen. Daarvoor is het niet zozeer van belang te weten wát de diagnose is, wel is het nuttig om

Lees meer

In de Walborg in Buitenveldert is begin gemaakt met een nieuwe tijdelijke opvang voor 20 tot 25 dakloze gezinnen, zo heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. HVO-Querido verzorgt er de begeleiding.

Lees meer

Margriet Pinas (1967) wordt begeleid door het Ambulant team Gezinnen van HVO-Querido, dat opereert vanuit de Roggeveen. Mevrouw Pinas is geboren in Paramaribo en kwam in 1991 in Nederland wonen.

Lees meer

Traditioneel zijn de feestdagen de tijd om iets te krijgen, zoals een kerstpakket of een eindejaarsuitkering, maar bij Microsoft Nederland willen ze nu iets geven aan kinderen die dat echt nodig hebben.

Lees meer

Met de Actie Pepernoot zorgt het Nationaal Fonds Kinderhulp er samen met de Vriendenloterij en Radio Veronica voor dat 50.000 kinderen in Nederland die opgroeien in armoede toch kunnen genieten van een heerlijk avondje.

Lees meer

Twee activiteitenbegeleiders van HVO-Querido die normaal gesproken bij onze gezinsopvang de Roggeveen werken, zijn tijdelijk ook actief voor de kinderen van vluchtelingen.

Lees meer

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling heeft HVO-Querido een keurmerk toegekend voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van onze organisatie.

Lees meer

De kleine kinderen die bij onze residentiële gezinsopvang de Roggeveen wonen, hebben vaak al veel meegemaakt in hun korte leventje.

Lees meer

HVO-Querido heeft samen met de gemeente Amsterdam de Beslisboom ontwikkeld. Met dit handige document kunnen zorgprofessionals bepalen of ze wel of niet een melding in Matchpoint aanmaken.

Lees meer

Streetsmart Amsterdam zamelt geld in voor de hulp aan dakloze gezinnen in de stad. Dat gebeurt ook heel praktisch door het verstrekken van groente- en fruitpakketten aan mensen die in het noodhotel van de GGD verblijven. Zij kunnen niet naar de voedselbank en daarom voorziet Streetsmart deze mensen en hun kinderen elke week van verse

Lees meer