Tag: herstelbureau

Op 1 november is HVO-Querido uiteraard van de partij op de jaarlijkse Amsterdamse Participatiemarkt in De Hallen.

Lees meer

Het nieuwe nummer van De Vrijbrief, de nieuwsbrief van het Herstelbureau van HVO-Querido, gaat over verlies, rouw en verbinding. Hoe ga je om met verlies? Het gaat hier om verlies in brede zin, zoals het verlies van je gezondheid, je werk, je relaties, je huis, je dromen…

Lees meer

Elke donderdag van 10 tot 12 uur ’s ochtends organiseert het Herstelbureau van HVO-Querido de Vrijplaats.

Lees meer

Op 4 juli is het Herstelbureau van HVO-Querido officieel en feestelijk geopend. Het Herstelbureau vindt sinds enige tijd onderdak bij De Waterheuvel aan de Sarphatistraat, volgens Frederik van Eeden de mooiste plek van Europa.

Lees meer

Er is een nieuwe editie verschenen van De Vrijbrief, de nieuwsbrief van het Herstelbureau van HVO-Querido.

Lees meer

Op 7 juni hebben Johnny, Ingrid, Marijke, Margreet en Gader, bewoners van het Judith van Swethuis, hun WRAP-certificaat in ontvangst genomen.

Lees meer

Op 19 mei vindt Herstel werk(t)! plaats, een congres waarin alles draait om de thema’s ervaringsdeskundigheid, herstel en het versterken van de onderlinge samenwerking.

Lees meer

Vertel in een verhaal of gedicht van maximaal 500 woorden over jouw zoektocht naar vrijheid vanuit jouw ervaring met kwetsbaarheid.

Lees meer

De Vrijbrief, de nieuwsbrief van het Herstelbureau van HVO-Querido, staat deze keer in het teken van de lente.

Lees meer

Het Herstelbureau van HVO-Querido is verhuisd van de Keizersgracht naar de Sarphatistraat. De locatie is veranderd, de inwoning is gebleven, het Herstelbureau heeft namelijk een gastvrij onderdak gevonden bij stichting De Waterheuvel.

Lees meer