Tag: aalbersestraat

Bij de Aalbersestraat organiseren onze medewerkers verschillende activiteiten voor bewoners. Behalve sporten kunnen cliënten er ook muziek maken en percussieworkshops volgen. Initiatiefnemer Ralph Dirksen, muzikant en begeleider, vertelt hoe dit is ontstaan.

Lees meer

Khalid Ulad Ali is blij met zijn nieuwe woning. ‘Een half jaar geleden woonde ik nog in een begeleide woongroep van HVO-Querido in Nieuw-West. Ik had daar mijn eigen kamer, maar je bent steeds omringd door andere mensen. Nu heb ik weer privacy,’ vertelt hij in Stadleven, het huurdersmagazine van Stadgenoot.

Lees meer

De Aalbersestraat van HVO-Querido in Amsterdam Geuzenveld bestaat twee jaar. Het is een bijzondere voorziening, gevestigd in de voormalige Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smartenkerk, voor een bijzondere doelgroep: dertig Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen die zich willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.

Lees meer

De Aalbersestraat en de Rijswijk nemen deel aan het project ‘Optimalisatie van het leef- en werkklimaat in de opvang.’ Bij dat project wordt door de Hogeschool Leiden onderzocht of en hoe klimaatmetingen onder cliënten medewerkers kunnen bijdragen aan een veilig en positief klimaat: Een leefklimaat dat de kansen op stabilisatie en resocialisatie optimaliseert.

Lees meer

Samen met Exodus, een organisatie die opvang biedt aan ex-gedetineerden, gaf HVO-Querido op 23 januari een workshop op het Festival Forensische Zorg over krachtgericht werken met forensische cliënten.

Lees meer

In een aardig boekje van Stadgenoot onder de titel ‘Wonen met zorg’ geeft de woningcorporatie een beeld van haar zorgvastgoed in de stad.

Lees meer

‘Ik heb mijn hele leven gevochten. Heel lang met mijn vuisten of met wapens, de laatste jaren met woorden en advocaten. Toen kwam ik wonen op de Aalbersestraat. Daar was er niemand die terugvocht. Nu ben ik mijn leven op aan het pakken.’

Lees meer

Op de afdeling Aalbersestraat van HVO-Querido lopen enkele bewoners rond die heel goed kunnen koken. Met de kerstgedachte in het achterhoofd, kwamen zij met het idee een keer te gaan koken voor de vluchtelingen die opgevangen worden in de voormalige Bijlmerbajes.

Lees meer

Op 12 juli heeft HVO-Querido de voorziening Aalbersestraat, gelegen in een voormalige kerk aan de gelijknamige straat in Geuzenveld, officieel geopend.

Lees meer

Bij de voorziening van HVO-Querido aan de Aalbersestraat in Geuzenveld gaat men uit van wetenschappelijk onderzoek naar wat het beste werkt om herstel en rehabilitatie vorm te geven. Volgens teammanager Cecilia Petit werkt ruimte en vertrouwen geven daarbij beter dan willen beheersen.

Lees meer