Nieuws

Cliëntervaringsonderzoek 2021: uitkomsten

08 april, 2022

Bij HVO-Querido vinden we het van groot belang dat we aansluiten bij wat cliënten willen en kunnen. Dat doen we dagelijks in de zorg en ondersteuning, maar ook door cliëntervaringen te onderzoeken. In het najaar van 2021 is dit onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau van HVO-Querido.

Met het cliëntervaringsonderzoek willen we

  • de eigen regie van cliënten stimuleren;
  • inzicht krijgen in behoeftes en wensen van cliënten;
  • bijdragen aan het bieden van goede ondersteuning en
  • inzicht krijgen in ontwikkelingen in de ondersteuning.

550 cliënten van 39 teams/locaties hebben de vragenlijst ingevuld, zelf of met ondersteuning.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van cliënten, die een vragenlijst ingevuld heeft, de ondersteuning van HVO-Querido (heel) goed vindt.

  • Cliënten zijn vooral tevreden over begeleiding en activiteiten, al is een kleiner aantal cliënten juist ontevreden over de begeleiding. Ook over de huisvesting is een aantal ontevreden.
  • De meeste cliënten voelen zich veilig.
  • Cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld, beoordelen hun gezondheid en welzijn op de meeste punten als hoog. Contact met anderen en zelfzorg scoren het hoogste, het vertrouwen in de toekomst wordt relatief het vaakst lager beoordeeld.
  • Gemiddeld ervaren cliënten veel krachtgerichte begeleiding, vooral als het gaat om ervaren vertrouwen vanuit de begeleiding en gelijkwaardigheid. Opvallend laag is de score van het stimuleren om contact te maken in de wijk.

Alle uitkomsten staan in de infographic over het cliëntervaringsonderzoek.

HVO-Querido gebruikt deze uitkomsten om, samen met cliëntenraad, de kwaliteit van zorg te verbeteren, zowel organisatiebreed als per locatie en team.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.