Nieuws

‘We zetten stevig in op kortere wachtlijsten’

Tags: vanstart
18 augustus, 2021

Gemeente Amsterdam heeft Cordaan, HVO-Querido, Leger des Heils en PerMens gevraagd een inhaalslag te maken als het om de wachtlijsten MOBW gaat. De vraag was om begeleiding te bieden aan Amsterdammers op de wachtlijst aan de hand van een nieuwe werkwijze. Deze moet breed en herstelgericht zijn. Bovendien moet deze de zorgvraag dusdanig beantwoorden dat een minder intensieve vorm dan MO/BW nodig is.

De betreffende organisaties hebben dit opgepakt en zijn hier in december 2020 mee gestart. Joris Newman is projectleider van het project ‘Stedelijke Netwerkondersteuning’. Waarom dit project? Wat houdt het in? En waarom heeft hij dit project heeft opgepakt?

Wat is de aanleiding van dit project?

Joris: ‘De Gemeente Amsterdam ontwikkelt een nieuw sociaal stelsel. Op 1 april 2021 zijn de buurtteams gestart. De start van de buurtteams heeft gevolgen voor de instroom in de MOBW en vraagt om een vernieuwing van de Toegang MOBW. Daarnaast beoogt het nieuwe sociale stelsel dat Amsterdammers direct worden geholpen in plaats van dat zij op een wachtlijst worden geplaatst. Omdat er nu lange wachtlijsten zijn, is een inhaalslag op de wachtlijst noodzakelijk. Door de Blokhuismiddelen die in 2020 zijn vrijgekomen is het mogelijk om hier stevig op in te zetten.’

Kun je vertellen wat dit project inhoudt?

Joris vertelt dat het project uit twee delen bestaat: ‘Enerzijds begeleiding bieden aan Amsterdammers die op de wachtlijst staan voor de MO/BW of wachten op een intake bij de centrale toegang. Anderzijds het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze waarbij de inzet van formeel en informeel netwerk een belangrijk onderdeel is. We beogen met bestaand of nieuw aan te boren netwerk een steungroep om de Amsterdammer heen te creëren die de Amsterdammer duurzaam kan ondersteunen in de toekomst. De ervaringen die we opdoen in de praktijk zijn de belangrijkste input bij het vormgeven van de nieuwe werkwijze. Tevens gaan wij op het gebied van wonen met de Amsterdammers in gesprek over alternatieven voor de wachtlijst MO/BW.’

Je noemde al een aantal voordelen. Kun je nog meer voordelen benoemen van nieuwe werkwijze?

‘We begeleiden mensen al in een eerder stadium bij hun problematiek, omdat ze op de wachtlijst al begeleiding krijgen. Men krijgt bijvoorbeeld eerder begeleiding bij schulden, zo voorkom je dat deze groter worden. Ook zien we nu dat iemand een zelfstandige woning kan krijgen, zonder voorbereid te zijn op zelfstandig wonen. Wij hopen hier aan te kunnen bijdragen.
Wanneer iemand uiteindelijk tóch in de MO/BW terecht komt, is een deel van de vragen al opgepakt. Dan kunnen de cliënt en begeleider zich op andere zaken focussen.’

Kun je ons meenemen? Je staat op de wachtlijst en dan?

‘De centrale toegang schuift mensen naar ons toe. De zogenoemde netwerkondersteuner van een van de vier organisaties pakt de begeleiding op. Vervolgens gaat hij in gesprek met de Amsterdammer om te horen wat zijn vragen zijn. We maken samen een plan. Vervolg gebruiken we een sociogram* om het netwerk in kaart te brengen van de betreffende persoon. We werken met elkaar naar een steungroep. Wanneer daar nog mensen in ontbreken, proberen we deze alsnog te vinden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een schuldhulpverlener, een leraar of een familielid. Is er voldoende steun voor de persoon, dan gaat de netwerkondersteuner eruit.’

De ondersteuner geeft ook advies. Joris noemt woningadvies als voorbeeld: ‘Het kan heel lang duren voordat iemand, ook op de wachtlijst, een woning heeft in Amsterdam. We wijzen hem dan op andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld wonen buiten de regio, ook al is dit vaak geen populaire optie, kan deze wel veel sneller zijn.’

Organisaties begeleiden cliënt toch al bij het samenstellen van een netwerk?

‘Dat is wel het idee, maar het gebeurt nog te weinig. Ons doel is om een werkwijze te creëren met elkaar en daarin meer focus te leggen op de inzet van het netwerk. Hulpverleners zijn gewend hulp te bieden, maar het is minder kwetsbaar en intensief wanneer je netwerk van een persoon inschakelt. Zo kunnen we naar meer duurzame zorg aan.’

Een grote verandering voor veel hulpverleners?

‘De afdelingen die over opleiden gaan, hebben hier een belangrijke rol in. “Medewerkers van de betrokken organisaties stellen momenteel een opleidingsplan op. Deze bevat een beschrijving van hoe de nieuwe werkwijze zal worden geïmplementeerd binnen de visie en werkwijze van organisatie. Iedere organisatie bepaalt straks zelf hoe hij er handen en voeten geeft.
Ook zijn we bezig met een werkboek dat we maken op basis van de wekelijkse casuïstiek bespreking die de netwerkondersteuners hebben. Het is een levend document; we passen het steeds aan aan nieuwe inzichten. Deze week is de laatste hand gelegd aan versie 3 en de verwachting is dat deze nog slechts op details zal worden aangepast.’

Zijn er al resultaten?

Joris vertelt dat er al positieve resultaten zijn: ‘Er zijn al mensen uitgestroomd naar een woning zonder gebruik te maken van de MO/BW én met een netwerk om zich heen.”
Een mooi voorbeeld is een 84-jarige man die het contact hersteld heeft met zijn familie en met hen hulp een passende zelfstandige woonruimte heeft gevonden. Daarnaast is er hulp vanuit het buurtteam om te ondersteunen bij administratieve taken, zodat de familie daar niet bij hoeft te helpen.’

Wat is jouw rol binnen het project?

Joris was tot een aantal maanden geleden teammanager bij HVO-Querido. ‘Dit project was in eerste instantie het tegenovergestelde van wat ik wilde. Ik wilde in een team werken. Het kwam echter op mijn pad. Ik ben het gaan doen, omdat ik met dit project iets kan bijdragen waar we echt iets aan hebben. Ik vindt het samenwerken met verschillende organisaties ook ontzettend leuk. Het is goed om te zien hoeveel raakvlakken er zijn, maar dat we elkaar ook aanvullen. Ben dit project ook aangegaan, omdat ik hier veel van kan leren.’

Joris vertelt dat zijn werkervaring bij HVO-Querido goed van pas komt. ‘Ik werkte hiervoor in de wijkzorg. Dat heeft veel raakvlakken met dit project: wijkzorg is overgegaan in de buurtteams. Binnen dit project moeten we veel met deze teams samenwerken.’

Meer over het project

 • Koplopersgroep: 50 fte aan netwerkondersteuners
 • Deelname ervaringsdeskundigen
 • Onderzoeksbureau van HVO-Querido onderzoekt de effectiviteit van de werkwijze (inzet netwerk) en de doelgroep
 • Proeftuin digitale netwerkondersteuning. Doel: onderzoeken of er meerwaarde is in het digitaal ondersteunen van de cliënten van de wachtlijst. Voorbeelden van geteste mogelijkheden:
  – Fello, app om netwerk in kaart te brengen en netwerk in contact te brengen
  – Beeldbellen
  – Koppl, sociale kaart
  – GGD Appstore

*Sociogram = een grafische weergave van sociale banden die een persoon heeft.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.