Samen Sterk Wonen West

Adres:
Borgerstraat 223, 1053 NX Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 75
E: samensterkwonenwest@hvoquerido.nl

Zestien jongvolwassenen en hun naasten hebben zich in 2018 opgegeven om te starten met het nadenken over hun eigen woongemeenschap. Daar konden zij zelf bepalen hoe de zorg eruit zou komen te zien en hoe zij wilden samenleven. De groep (dan nog toekomstige) bewoners en hun naasten hebben zelf meegedacht en meebeslist over wie er met hen zou komen te werken.

Dit heeft geresulteerd in het team Samen Sterk Wonen West dat is gestart op 1 mei 2019.

Werkwijze

Het team bestaat uit vier persoonlijk begeleiders. Zij werken nauw samen met de naastenkring, dat zijn de vertegenwoordigers van de groep naasten, en met de actieve bewonersgroep die zichzelf als doel heeft gesteld om elkaar te ondersteunen als het even wat lastiger gaat.

Hulpvragen worden geïnventariseerd vanuit een triadisch perspectief. Dit houdt in dat per vraag wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en wil, wat de naaste kan betekenen en wat de Pb er oppakt.

De vier begeleiders hebben zichzelf onderverdeeld per thema en aandachtsgebied. Zij coördineren alle werkzaamheden zelf.
In de avonden en weekenden werken zij samen met VIP team om de bereikbaarheidsdiensten uit te voeren en in de nacht neemt het nachtteam A 10 het over.​

 

​kantoor team
Baarsjesweg 258
1058 AC Amsterdam​​

teammanager
Irma Steltenpool