Kennis delen en ontwikkelen

Wij brengen praktijk, ervaring en onderzoek samen.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Kennis delen en ontwikkelen

HVO-Querido is er voor mensen in een kwetsbare positie. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en dagbesteding.

Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychische problemen of verslaafd zijn kunnen op ons rekenen. Daarnaast richt onze begeleiding zich op sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen.

De samenleving beter maken

Wij helpen de samenleving vooruit door kennis te ontwikkelen en deze met anderen te delen.

Meedoen in de samenleving

Iedereen verdient een hoopvolle toekomst.

Iedereen verdient een thuis

Goed dat er opvang is. Maar wonen komt eerst.

Werken bij HVO-Querido

Voor onze klanten, voor de stad en voor jou.