Iedereen verdient een thuis

Goed dat er opvang is. Maar wonen komt eerst. Want in de opvang herstel je niet. In de opvang woon je niet. En in de opvang doe je niet mee.

  1. HVO-Querido
  2. >
  3. Iedereen verdient een thuis

Wij ondersteunen de focus op ‘wonen eerst’ en op preventie. Dit vraagt om een structurele aanpak. Jaar in, jaar uit.

Zolang er nog niet voor iedereen woonruimte is pleiten wij voor aanpassingen in de maatschappelijke opvang. Een eigen kamer. Direct starten met hulp en begeleiding om mensen een kans te bieden op herstel.

Het kan ook jou overkomen

Iedereen kan onverwacht en op elk moment in het leven op straat komen te staan.

Meedoen in de samenleving

Iedereen verdient een hoopvolle toekomst.