Nieuws

Elandsstraat onderdeel van HVO-Querido

10 januari, 2024

We zijn trots te melden dat Stichting Opvangcentrum de Elandsstraat vanaf 1 januari 2024 onderdeel is van HVO-Querido. Daarnaast gaat HVO-Querido het aanbod voor jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar voor een deel anders organiseren in Amsterdam. In dit bericht informeren we je over de veranderingen. Deze factsheet geeft een overzicht van ons aanbod voor jongvolwassenen en de werkwijze van onze teams vanaf 1 januari 2024.

HVO-Querido en Stichting Opvangcentrum de Elandsstraat gaan samen verder

Stichting Opvangcentrum de Elandsstraat en HVO-Querido gaan vanaf 1 januari 2024 samen verder. De Elandsstraat staat bekend als een locatie waar jongvolwassenen met behulp van intensieve begeleiding leren structuur en stabiliteit aan te brengen in hun leven. Doordat de Elandsstraat nu samengaat met HVO-Querido kunnen we beter op- en afschalen tussen onze verschillende woonvormen voor jongvolwassenen. En bovendien zorgen voor doorgaande lijnen in het traject van de jongvolwassene.

Nieuwe structuur ambulante teams voor jongvolwassenen

HVO-Querido gaat vanaf 1 januari tevens haar ambulante teams voor jongvolwassenen wijkgericht organiseren. Zo kunnen we dichter bij onze cliënten en onze (wijk)partners de ondersteuning vormgeven, en beter maatwerk leveren. Team Eigen Thuis zal bestaan uit drie gebiedsgerichte teams: Eigen Thuis Centrum/Noord, Eigen Thuis West/Nieuw West en Eigen Thuis Zuid/Oost/Zuid-Oost. Deze teams begeleiden jongvolwassenen op een eigen woning of woonplek.

Deze teams vervangen de huidige ambulante teams voor jongvolwassenen: de ambulante teams jongeren 1 en 2, Housing First Jongeren/Alexanderkade ambulant. De jongvolwassenen van de Goudvink (voormalig VIP) en Samen Sterk Wonen West krijgen begeleiding van het gebiedsteam Eigen Thuis.

Daarnaast investeren we in de begeleiding op groepspanden door alle kennis te bundelen in één stedelijk team, Samen Thuis. Dit team biedt vanaf 1 januari begeleiding aan jongvolwassen die een woning delen met z’n tweeën. Voorheen vielen deze groepspanden onder de ambulante teams jongeren 1 en 2.

Waarom deze verandering?

We verwachten met deze veranderingen nog beter te kunnen aansluiten bij de jongvolwassenen in Amsterdam die door omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door:

  • Jongvolwassenen ondersteuning te bieden in hun eigen leefomgeving. Dat doen we door samen te zoeken naar een goed steunend netwerk in de wijk waar hij/zij woont.
  • Nauw samen te werken met de partners in de wijk en laagdrempelig aanwezig te zijn. Hierdoor kunnen we onze expertise inzetten voor jongvolwassenen in de wijk en gebruik maken van de expertise van onze partners.
  • Een divers aanbod aan woonvormen zodat we zorg op maat kunnen bieden.
  • Jongvolwassenen een doorgaande lijn in onze trajecten te laten ervaren; dit geeft rust en duidelijkheid.
  • Inzet van onze deskundige teams die zijn ingericht om de ondersteuning per fase goed vorm te geven.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.