Equator
Federatie Opvang
Comensha
AMK
Werk en inkomen
ASKV
FairWork
Geboorte in praktijk
IOM
Leger des Heils
Kamer van Koophandel Amsterdam
Not for Sale
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Qpido
Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam
Scharlaken Koord
William Schrikker Groep
Wereldhuis Amsterdam
Blijfgroep
Politie
Spirit
Immigratie- en Naturalisatiedienst