Nieuws

Zeven landen bijeen om eenzaamheid tegen te gaan

Tags:
07 oktober, 2019

‘De paradox van eenzaamheid is dat we dit samen delen (…), eenzaamheid is zoals alle negatieve emoties een vonkend verlangen, naar verbinding met de ander en vooral ook met jezelf’.

Met een boodschap van een van onze HVO-Querido-collega’s openden we afgelopen woensdag onze internationale Erasmus-projectbijeenkomst in Hongarije. Zeven landen bijeen met een gemeenschappelijke uitdaging, het tegengaan van eenzaamheid. In Amsterdam voelt 47% van de mensen zich wel eens eenzaam. Onder klanten van HVO-Querido ligt dit percentage nog een stuk hoger. Dit jaar zijn we gestart met een internationaal project tegen eenzaamheid. Met zeven landen hebben we de handen ineen geslagen.

Op 18 en 19 september kwam een afvaardiging van organisaties voor daklozen uit Spanje, Macedonië, Hongarije, België, Frankrijk, Tsjechië en Nederland bijeen in Boedapest. De vergadering was in een flat waar studenten en daklozen wonen van BZMSKI, de grootste organisatie voor daklozen in Hongarije.

November: training in alle landen

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opzetten van het project. Elk land heeft bijdrages geleverd voor de gemeenschappelijke training die in november wordt aangeboden aan twintig professionals. Tijdens de eerste internationale meeting in Amsterdam in april dit jaar hebben we met elkaar vijf modules bepaald. Deze modules zijn de afgelopen maanden voorbereid en in Boedapest tot een training samengevoegd. Ook hebben we diverse successen met elkaar gedeeld. Macedonië heeft bijvoorbeeld een Facebookpagina rondom het thema opgezet. Inmiddels volgen al 1300 mensen deze pagina. Mensen zoeken hierop hulp via chatberichten.

Bewustwording door onderzoek

Ook zijn er vorderingen gemaakt in het onderzoek onder hulpverleners en klanten. Het afnemen van de interviews vergroot bij beide groepen de bewustwording. Dit versterkt het enthousiasme om aan de slag te gaan met eenzaamheid.

Tools op website

De komende tijd staat in het teken staan van het trainen van de hulpverleners. Daarnaast gaan we actief aan de slag met de klanten die meedoen door ze een traject aan te bieden afgestemd op hun persoonlijke wensen. Ook verzamelt elk land tools die worden gedeeld via een internationale website.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.