Nieuws

Welkom bij de winteropvang

21 december, 2023

Van 1 december tot 1 april volgend jaar hebben we in Amsterdam winteropvang voor kwetsbare, dakloze mensen die binding hebben met de stad. De GGD bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. Een gesprek met Alynda de Fluiter Braat, onze teammanager van de winteropvang.

Alynda de Fluiter Braat (1987) volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ze werkte eerder als ambulant begeleider en daarna als zorgcoördinator in de gezinsketen, onder meer bij perMens. Collega Jolanda Verkuyl vroeg haar om bij HVO-Querido te solliciteren en daar heeft ze geen spijt van. Na een jaar als zorgcoördinator bij de 24-uursopvang van HVO-Querido aan de Transformatorweg werd ze teammanager in opleiding. Inmiddels wordt ze per 1 januari aanstaande ‘gewoon’ teammanager en gaan de letters i.o. eraf.

Alynda de Fluiter Braat, geflankeerd door twee collega's van de winteropvang

Alynda de Fluiter Braat, geflankeerd door twee collega’s van de winteropvang

Veel bezoekers

‘Op de Transformatorweg en in de winteropvang komen we een wat rauwe doelgroep tegen, dat is een superleuke uitdaging,’ vertelt Alynda op 1 december, de dag dat de winteropvang is begonnen. ‘We zijn al een paar dagen eerder van start gegaan met de winterkouderegeling. De GGD kondigt dat af. We hadden daar in eerste instantie 60 plaatsen voor bestemd en we hebben er nog 40 bedden bijgezet. We zien het aantal mensen dat hier gebruik van maakt vrij snel oplopen. De eerste nacht hadden we er 60 mensen in huis, daarna 72, toen 73 en gisteren 103. Mensen weten blijkbaar goed waar ze moeten zijn. Het scheelt natuurlijk dat we hier al een paar jaar zitten en op straat gaat de tamtam snel.
Wat het anders maakt dan voorgaande jaren is dat we per organisatie nu een locatie beheren. De T6 is van ons.’

Een bed van de winteropvang met een houten tussenschot voor de privacy

Een bed van de winteropvang met een houten tussenschot voor de privacy

Winteropvang en winterkouderegeling
Er zijn dit jaar drie locaties voor winteropvang in Amsterdam. De Regenboog Groep beheert de opvang aan de Slotermeerlaan voor EU-burgers en ongedocumenteerden. Het Leger des Heils vangt in een oud schoolgebouw aan de Nieuwe Looierstraat vrouwen, jongvolwassenen en LHBTQI+ op. HVO-Querido vangt kwetsbare mensen uit alle groepen op aan de Transformatorweg. Daar zijn voor de winteropvang 100 plaatsen beschikbaar.
Als het erg koud is geldt daarnaast de winterkouderegeling. De GGD bepaalt dit. Dan mogen alle daklozen naar binnen en zijn er aan de Transformatorweg tot 100 plaatsen extra.

 

Mensen behouden

‘Als winteropvang werken we met een team van vijftien tot twintig mensen,’ vervolgt Alynda. ‘Het is een mix van ervaren krachten en nieuwe mensen. Het duurt maar vier maanden, dus het blijft seizoenswerk. We willen minder afhankelijk zijn van zzp’ers. Daarom zijn we nu in gesprek met Mike Tuijn van de Flexclub om te zien of we mensen in de tussentijd voor HVO-Querido kunnen behouden. Misschien kunnen we ze dan in een volgende winterperiode weer inzetten. Zo hoef je niet elk jaar een heel nieuw team op te zetten. Daar is bij ons gelukkig best veel animo voor. Omgekeerd is het voor nieuwe medewerkers een mooie gelegenheid om uit te vinden of onze organisatie iets voor ze is.

Winteropvang, de eetzaal boven

Winteropvang, de eetzaal boven

De routine

Mensen komen binnen en worden geregistreerd in Trajectus en krijgen een bednummer. Mensen van de winteropvang die langere tijd bij ons slapen kunnen in principe vier maanden hetzelfde bed houden. Ze geven hun bagage af en worden gefouilleerd op scherpe voorwerpen en middelen. Mensen krijgen een doorzichtig tasje mee met spulletjes die ze nodig hebben en gaan naar boven om dat bij hun bed te zetten. Vervolgens krijgen ze in de eetzaal een warme maaltijd. We scheppen het eten niet langer uit grote ketels, het komt in individuele porties die we makkelijk kunnen verwarmen voor “laatkomers.” De maaltijden komen wel als vanouds van 50|50 van het Leger des Heils.
Na het eten kunnen ze tv kijken of een spelletje doen in de algemene ruimte. Roken kan op een groot overdekt balkon. De mensen slapen met meerdere personen op een kamer. Voor de privacy zijn er houten schotten tussen de bedden gezet.

Winteropvang, extra bedden in de voormalige gymzaal

Winteropvang, extra bedden in de voormalige gymzaal

Welkom voelen

Wij moeten ervoor zorgen dat het in de winteropvang echt om de mensen blijft gaan. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich bij ons welkom en op hun gemak voelen. Dat vergt een extra inspanning waardoor onze gasten het gebouw [het pand aan de Transformatorweg is in 1985 gebouwd als jeugdgevangenis, red.], de bewaking, de camera’s, het fouilleren en de porto’s waar medewerkers mee lopen bij wijze van spreken niet meer opmerken.
Tegelijkertijd zijn die dingen nodig voor de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers. Want de mensen die gebruik maken van de winteropvang kennen we nog niet. We gaan ze natuurlijk wel leren kennen de komende vier maanden. Maar zeker in het begin is de onvoorspelbaarheid groot, dat moeten we incalculeren.
De mensen van de winterkouderegeling kennen we zo mogelijk nog minder. Dat zijn vaak mensen die zich niet zo op hun plek voelen tussen vier muren.

Winteropvang, balkon

Winteropvang, balkon

Recht

De mensen die gebruik maken van de winteropvang zijn hier na een screening door de GGD. Eenmaal binnen gaan we met de bewoners een zogeheten verdiepingsscreening doen. Daarbij kijken we zorgvuldig wat de situatie is, wat de hulpvragen zijn en welke perspectieven iemand heeft. Een paar mensen zij hier alleen vanwege de kou, maar de meesten willen graag verder worden geholpen. Wij proberen te zorgen dat ze in het juiste hulpverleningstraject terecht komen en de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.

Winteropvang, ruimte voor bagage

Winteropvang, ruimte voor bagage

Praktisch

Het leuke van dit werk is dat het heel afwisselend is, geen dag is hetzelfde. We hebben een heel divers publiek. Mensen met somatische klachten, psychiatrie, verslaving noem maar op. Sommigen komen zelf aanlopen, anderen worden gebracht door Veldwerk, ons Mobiel team, de ambulance of de politie. Dat maakt het ook een beetje spannend. Tegelijkertijd is het bij al die verschillen hier heel duidelijk één team, één taak. Het is heel praktisch werk waar iedereen de noodzaak van inziet.
Onze medewerkers zijn met hart voor de zaak hard aan het werk. Ik ben blij dat zij zijn aangehaakt, ik ben trots op het team. Onze klanten zijn blij dat wij er zijn. Daar doen we het voor.’

Lees ook het verhaal van Dylan Price, coördinator Veldregie bij de GGD, over de winteropvang.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.