Nieuws

Vrijwilliger bij de winteropvang

06 februari, 2023

Het team van de Transformatorweg van HVO-Querido zet regelmatig vrijwilligers in bij de winteropvang. Afgelopen vrijdag was Jan Willem Grandia aan de beurt. Hij is lid van de Raad van Toezicht van HVO-Querido en in het dagelijks leven financieel directeur van StartGreen Capital.

Jan Willem Grandia (1975) studeerde bedrijfseconomie aan de UvA en voltooide daarna de opleiding tot Register Controller. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring in de financiële sector en zit sinds 2016 in de Raad van Toezicht van HVO-Querido, met als aandachtsgebied, het zal geen verbazing wekken, financiën.
Grandia is niet het eerste lid van de Raad van Toezicht dat zich vrijwillig inzet voor de winteropvang, zijn collega Julien Linger ging hem vorige week voor.

Hoe ben je in de Raad van Toezicht gekomen?

‘Naast mijn werk zocht ik iets met duidelijke maatschappelijke relevantie, hoe afgezaagd dat ook moge klinken,’ vertelt Jan Willem. ‘Mijn man is psychiater, dus zodoende vang ik regelmatig wat op over ontwikkelingen in de zorg. Ons eerste huis was bovendien tegenover het Magdalenaklooster in Haarlem waar een dagopvang voor dak- en thuislozen zat van het Leger des Heils. Dat was nog voor het HVO-Queridotijdperk in Haarlem. Ik was dus al een beetje op de hoogte. Toen zag ik een advertentie waarin HVO-Querido een lid van de Raad van Toezicht zocht en dat was dat.
Samen met Julien Linger zit ik in de auditcommissie financiën. Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht komen wij zo’n vijf keer per jaar bijeen. Iets vaker als er bijvoorbeeld een nieuw meerjarenbeleidsplan in de maak is.’

Jan Willem Grandia (rechts) met begeleider John Steinbach in de eetzaal van de winteropvang aan de Transformatorweg

Jan Willem Grandia (rechts) met begeleider John Steinbach in de eetzaal van de winteropvang aan de Transformatorweg

Ben je nog altijd op je plek bij HVO-Querido?

‘Zeker, in die zes jaar heeft de organisatie zich ontwikkeld en is gegroeid. Als relatieve buitenstaander ben ik daar bij betrokken en mag ik dat meemaken. De laatste jaren maken we twee grote crises mee, eerst corona en meteen daarop de stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Ik vind het opmerkelijk hoe wendbaar en flexibel HVO-Querido daarbij inspeelt op de pittige hoeveelheid vragen uit de samenleving.’

Hoe kom je bij de Transformatorweg terecht?

‘We konden ons daarvoor opgeven en dat hebben Julien en ik gedaan. Als lid van de Raad van Toezicht leg je regelmatig locatiebezoeken af. Langs gaan bij een locatie is voor mij een van de highlights van dit werk. Met allerlei mensen spreken op de afdelingen, de sfeer proeven. Zo ervaar je waar we het voor doen. Dat geeft mij energie. Dit is de eerste keer dat ik een dienst meedraai.’

Wat vind je van de winteropvang?

‘Het is nu nog heel rustig, ik ben er net een uurtje, ik weet nog niet hoe de avond verloopt. Van de mensen hier heb ik gehoord dat het komende week drukker wordt als de winterkouderegeling ingaat. Dan komen hier meer mensen. De sfeer is goed. Mensen zijn rustig en nogal op zichzelf. Ik begrijp heel goed dat ze hier niet zijn voor sociaal contact, maar om wat rust te vinden. Het zijn mensen met wat meer tegenslag in het leven, die daarom hier onderdak zoeken, maar het blijven gewoon mensen die net als ieder ander de regie over hun leven proberen te houden.
Het is mooi dat er zoiets als winteropvang is, laat ik dat voorop stellen. Hoe wij omgaan met mensen in een kwetsbare positie, daaraan meet je beschaving van een samenleving af.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.