Nieuws

Verlenging en uitbreiding opvang

14 januari, 2021

De gemeente Amsterdam verlengt de noodopvang in verband met corona en breidt daarnaast de 24-uursopvang uit.

De landelijke lockdown is met drie weken verlengd. Het ministerie van VWS heeft daarom de richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen gewijzigd. Hierdoor zijn de noodopvanglocaties in Amsterdam voor dak- en thuislozen, inclusief niet-rechthebbenden, ook drie weken langer open, namelijk tot en met dinsdag 9 februari.

Uitbreiding opvang met perspectief

De gemeente Amsterdam heeft daarnaast geld beschikbaar gesteld om dit jaar en volgend jaar in de wintermaanden extra 24-uursopvang te creëren (van 1 december tot 1 april). Deze opvang is bedoeld voor maximaal 96 kwetsbare Amsterdammers die vallen onder de Wet maatschappelijke opvang. Hiermee krijgen daklozen de kans om te werken aan een toekomst buiten de opvang.
Deze ‘opvang met perspectief’ is op 13 januari gestart met een eerste groep van 40 personen, geselecteerd door de GGD. Daarbij is gelet op perspectief, mate van kwetsbaarheid en binding met Amsterdam.

Passend vervolg

De opvanglocatie is Transformatorweg 6. Het Leger des Heils, de Regenboog Groep en HVO-Querido zorgen voor de uitvoering van de opvang. De komende tijd werken de deelnemers met hun begeleiders aan perspectief. Zo krijgen zij hulp bij het vinden van een passend vervolgtraject.
De opvang met perspectief loopt tot 1 april 2021. We hopen dat er dan een passend vervolgtraject is gevonden.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.