Nieuws

Verbinding tussen werk, participatie en herstel

25 juni, 2024

Sinds januari van dit jaar is Irma Baars programmadirecteur Werk, participatie en herstel bij HVO-Querido. Wat houdt dat eigenlijk in? En vooral, wat zijn haar ambities met deze onderdelen van onze organisatie?

Irma Baars (1980) groeit op in oosten van Gelderland, in Wehl om precies te zijn. Ze studeert Gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. Ze promoveert op een onderzoek naar de logistiek van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Daarna werkt ze als adviseur op het gebied van de zorg voor diverse organisaties.
In 2016 begint Irma bij HVO-Querido als projectmanager. Vervolgens wordt ze teammanager van de afdeling Projectmanagement en van Howie the Harp en nu is ze programmadirecteur. Tussen de bedrijven door is Irma een van de vormgevers van Housing First Nederland.

Heb je altijd al directeur willen worden?

Haha, nee als kind wilde ik ontwikkelingswerk gaan doen, liefst in verre landen. Het maatschappelijke, iets goeds doen voor de mensheid, heb ik van huis uit meegekregen. Zo hadden wij vroeger in de vakanties altijd minder kansrijke kinderen te logeren. We deden bijvoorbeeld serieus mee aan de vastentijd, want dan konden we ‘de arme kinderen’ iets extra’s sturen.

Wat is een programmadirecteur?

Ach ja, what’s in a name? Ik ben één van de zorgdirecteuren met een specifieke portefeuille die er even uitgelicht wordt, met een inhoudelijke opdracht. Het is heel specifiek, zoals hiervoor Conrad Köckert deed met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als programmadirecteur zit je wel in het managementteam, maar het is tijdelijk, voor ongeveer twee jaar. Dat betekent niet dat de onderwerpen van deze portefeuille zullen verdwijnen, die krijgen weer een plek.
Het is natuurlijk een goede zaak dat mijn afdelingen, Centrum Robert Koch, Centrum De Tour, Bureau Werk & Participatie, de Leerwerkplaatsen, het Herstelbureau en Howie the Harp, duidelijk in het MT zijn vertegenwoordigd.

Hoe zie je jouw opdracht?

Werk, participatie en herstel lijken op het eerste gezicht drie, of twee afzonderlijke grootheden. Voorheen lagen deze onderwerpen dan ook bij twee directeuren. Maar ik zie dat anders. Naar mijn mening passen ze namelijk heel goed en logisch bij elkaar. Het zijn dingen die in elkaar grijpen en in elkaars verlengde liggen. Ze dragen allemaal bij aan de groei van cliënten. Daarom ben ik ook op zoek naar de verbinding tussen werk, participatie en herstelactiviteiten. Naar de gemene deler, zo je wilt. Waar zit de synergie? Dat zijn we nu aan het ontdekken en ontwikkelen.

Irma Baars. programmadirecteur Werk, participatie en herstel bij HVO-Querido

Irma Baars. programmadirecteur Werk, participatie en herstel bij HVO-Querido

Kun je een voorbeeld geven?

Op het gebied van werk en participatie willen we de kwaliteit van ons aanbod versterken en de financiering daarvan beter op orde brengen. Op die manier kunnen we meer cliënten laten meedoen en kan de participatiegraad omhoog.
Herstel raakt ook aan het wezen van het werk van HVO-Querido. Dat willen we daarom niet als iets aparts neerzetten, maar veel meer integreren in de gehele organisatie.
Dat geldt trouwens ook voor werk en participatie. Deze thema’s hebben nu nog een wat unieke plaats in de organisatie. Ze worden soms als aparte clubs gezien. We moeten dat beter inbedden.

Werk en participatie horen bij de basisbehoeften van de mensen. Na eten en een dak boven je hoofd streef je naar een zinvolle invulling van je dag. Iets te doen hebben, een bijdrage kunnen leveren, geeft zin en richting aan je leven. Het past ook heel goed bij de nieuwe start die HVO-Querido veel mensen biedt. Een woning, je leven weer een beetje op de rit. Vooruit kijken naar de toekomst. Werk en participatie horen daarbij.
Aan de arbeidsmatige kant zien we bijvoorbeeld dat onze leerwerkplaatsen duidelijk voorzien in een behoefte. Het aanbod sluit goed aan op de wensen van cliënten. Mensen stromen door en zelfs uit naar betaald werk.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Samen met mijn teammanagers en andere collega’s delen en ontwikkelen we voortdurend beelden en ideeën. Welke kant willen we op? Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat de programma’s in onze centra aansluiten bij wat bezoekers willen. Hoe houden we ons aanbod rendabel? Verder ga ik regelmatig in gesprek met alle teams en bezoek ik locaties. Ik hoor graag wat de plannen van de diverse teams zijn, wat er leeft en of ze ergens tegenaan lopen.
Van herstel wist ik van tevoren iets meer, omdat ik teammanager van Howie the Harp ben geweest. In werk en participatie heb ik me meer moeten bekwamen, maar ik heb gelukkig hele goede teammanagers. Werk is vrij concreet, participatie veel minder, dat varieert enorm. Die versnippering gaan we samen omturnen in een goed, aantrekkelijk en eigentijds aanbod voor al onze doelgroepen. We gaan bijvoorbeeld meer inzetten op sport en kunst, cultuur en muziek nog beter neerzetten.

Vind je het leuk werk?

Zeker, het is leuk om inhoudelijk met deze thema’s bezig te zijn, om dingen te ontwikkelen en verder te brengen die onze cliënten ten goede komen. Daarbij blijft het gelukkig niet bij plannen maken en ontwikkelen, we gaan vooral ook doen. Knopen doorhakken, er een klap op geven en doen. Samen de goede kant op gaan.
Herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid krijgen steeds meer erkenning en body bij HVO-Querido. Het geeft mij voldoening om dat proces te versnellen en een boost te kunnen geven.

Zijn er ook aspecten aan het werk die je lastig vindt?

Echt lastig niet. Soms gaan dingen wat stroperig, ik zou wel eens wat sneller willen schakelen en beslissen. Tegelijkertijd gaat het bij HVO-Querido bijna altijd over mensen, daarom wil ik afwegingen zorgvuldig maken.
Op het gebied van ervaringsdeskundigheid moeten we beter laten zien hoe je dit goed kunt toepassen in je team. Laten zien wat het je brengt, wat het toevoegt. Maar ook benoemen wat eventuele aarzelingen zijn. Want dan kunnen we daar iets mee.

Hoe kunnen we het zo organiseren dat we laten zien dat het echt een samenspel is. We weten uit onderzoek dat de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg. We moeten dat meer laten zien, onze successen delen. We gaan beter inzichtelijk maken wat het verschil is tussen het hebben van ervaring en dit goed inzetten in je werk met het addendum ervaringsdeskundigheid.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.