Nieuws

Vakgroep Kinderen en ouderschap

23 april, 2024

De vakgroep Kinderen en ouderschap wil dat kinderen bij HVO-Querido zich in een veilige en stabiele omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Met professionele ondersteuning op alle leefgebieden krijgen ouders weer geloof in hun mogelijkheden. Zo kunnen kinderen veilig groot groeien en kan het gezin op een volwaardige manier deelnemen aan de maatschappij.

Karen van Leeuwen, teammanager van het Ambulant team gezinnen van HVO-Querido, is de voorzitter van deze vakgroep. ‘We zijn onszelf als vakgroep nog aan het uitvinden,’ vertelt Karen. ‘We zijn zoekend, veel moet nog vorm krijgen. Denk aan de samenstelling. Wie moeten erin? Wat gaan we doen in welke volgorde? Hoe gaan we onze taak en rol precies oppakken? Het begint nu steeds concreter te worden.

Voor iedereen

We zijn allemaal kinderen geweest en velen van ons zijn ook ouder. Met ons thema hebben we dan ook een groot bereik. We willen daarom iets betekenen voor de hele organisatie, voor alle begeleiders. Natuurlijk spelen onze teams die ouders en kinderen opvangen en begeleiden daarbij de voornaamste rol, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan onze teams voor jongvolwassenen. Wat voor ouders willen die jongeren straks zelf zijn? En vooral, hoe bespreek je dat dan met bewoners? Waar vind je ingangen om het gesprek aan te gaan?

Net zoals mensen meer zijn dan hun diagnose en verschillende rollen vervullen, zal een flink deel van de volwassenen die HVO-Querido begeleidt waarschijnlijk ook ouder zijn. Hoe ze dat verder ook invullen, het kan een punt zijn dat in onze begeleiding een plaats verdient. Ook voor die collega’s en de mogelijke vragen die dat oproept, willen wij er graag zijn als vakgroep.

Karen van Leeuwen, voorzitter van de vakgroep Kinderen en ouderschap van HVO-Querido

Karen van Leeuwen, voorzitter van de vakgroep Kinderen en ouderschap van HVO-Querido

Vragen ophalen

We willen heel veel informatie van buiten naar binnen halen. Wat gebeurt er in het werkveld rond het thema ouderschap? Welke relevante onderzoeken lopen er over het opvoeden van kinderen? Welke vragen leven hierover in de samenleving? Wat zijn de trends? Missen de kinderen nu wat? Bereiken we wel iedereen?
Daarnaast zijn wij er natuurlijk om vragen van collega’s te beantwoorden. In eerste instantie gaan we daarom vooral intern de boer op om te horen waar de behoeften liggen op dit gebied bij de medewerkers. Vragen ophalen. Wat willen begeleiders hier over weten? Waar zitten ze mee? Het gaat er niet om wat wij precies willen, we willen nadrukkelijk in samenspraak met de collega’s opereren. De vakgroep is geen doel op zich, het is een van de dingen die ons in staat stelt om betere zorg te leveren. Door bijvoorbeeld met best practices te laten zien welke aanpak goed werkt, Daar hebben collega’s profijt van.

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld bij ons terecht met ingewikkelde casuïstiek. Niet dat wij overal direct een oplossing voor hebben, maar we gaan er wel mee aan de slag en zo nodig schakelen we de juiste in- of externe specialisten in. Samen komen we er wel uit.

Praktisch

HVO-Querido heeft al heel lang heel veel ervaring in het werken met gezinnen. Die kennis en ervaring zit in onze gezinsbegeleiders. Dat is natuurlijk prima, vooral voor hun klanten, maar we willen graag dat ook andere collega’s hier hun voordeel mee kunnen doen. Daarom gaan we als vakgroep die expertise verzamelen, beschikbaar stellen en laten groeien.
We verzamelen wel veel kennis er ervaring, maar we gaan geen college geven. We willen het lekker praktisch en concreet houden. Het gaat tenslotte om het vakmanschap van onze collega’s.

Gezamenlijk

Met onze focus op kinderen en ouderschap staan we zij aan zij met onze cliënten. Hoeveel problemen ouders verder ook hebben, in welke problematische situatie ze ook verkeren, hun kinderen staan bijna altijd voorop. Verreweg de meeste ouders hebben de intrinsieke motivatie om het beste te willen voor hun kinderen. Je maakt echt maar heel zelden mee dat dit niet zo is. De ouders en wij hebben dus een gezamenlijke insteek.

Kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat kinderen bij HVO-Querido begeleiding van goede kwaliteit krijgen, zou je bijvoorbeeld van professionals kunnen vragen dat zijn opgenomen in het SKJ, het Kwaliteitsregister Jeugd, dat is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Een beetje zoals het BIG. Het is nog geen harde eis, we moedigen het wel aan als vakgerichte verdieping en hebben in alle gezinsteams een aantal geregistreerde collega’s.

Doorbreken

Het is mijn persoonlijke missie om iedereen in onze organisatie scherp te houden op het belang van kinderen. Begeleiders zijn vaak loyaal aan hun cliënt en dat is goed maar als het aan mij ligt maken we gezamenlijk de switch naar het kind. Want ouders moet de opvoeding wel aankunnen en een veilig klimaat kunnen garanderen. Wat mij betreft moet het kind altijd voorop staan. Daar is echt nog veel winst te behalen. Want als je er op tijd bij bent en als je de goede interventies doet dan kunnen wij voor kinderen echt het verschil maken. Dat vergroot de kans dat we een patroon doorbreken aanzienlijk. Bij het kind hebben we echt de kans om de taaie cyclus van de intergenerationele overdracht van problematiek met succes aan te pakken.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.