Nieuws

Uitstroom uit opvang komt op gang

Tags:
22 december, 2017

Woningcorporaties bieden al jaren onderdak aan zorgcliënten. Nieuw is de schaal waarop de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en het begeleid wonen naar reguliere woningen nu plaatsvindt. Het Amsterdamse tijdschrift over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling NUL20 doet bericht.
HVO-Querido heeft in 2017 maar liefst 498 woningen aangeboden gekregen waarin cliënten met ondersteuning op maat worden begeleid naar zelfstandig wonen. Deze stroomversnelling in de uitstroom is te danken aan afspraken tussen de gemeente Amsterdam, corporaties en zorginstelling. Dit gebeurt in het kader van het gemeentelijke Programma Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen.
In het decembernummer van NUL20 komen over deze uitstroom onder meer Harry Doef van het Leger des Heils en Irma Baars van HVO-Querido aan het woord.

Kijk hier om dit artikel te lezen.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.